Thông báo tổ chức Hội thảo khoa học chào mừng ngày thành lập Trường ĐHHH Việt Nam

                                                                THÔNG BÁO

 Khoa Máy tàu biển trân trọng thông báo đến các nhà khoa học, giảng viên, sinh viên nội dung Hội thảo Khoa học "Chào mừng ngày Thành lập trường Đại học Hàng hải Việt Nam". 

1. Thời gian và cách thức nộp bài báo: 

    - Thời gian: Trước 25/03/2021

    - Toàn văn bài báo gửi về Trợ lý khoa học qua email: luuquanghieu@vimaru.edu.vn

2. Địa điểm: Phòng Hội thảo 204, Nhà A3, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

3. Nội dung hội thảo

    Trao đổi kết quả nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, kinh nghiệm thực tế và định hướng đào tạo trong lĩnh vực Cơ khí - Động lực, Chế tạo máy, Khoa học Hàng hải,  Tự động thuỷ khí.

4. Bài báo khoa học

Toàn văn bài báo không quá 6 trang. Các bài báo đảm bảo chất lượng, trình bày theo đúng quy định sẽ được in trên Nội san khoa học Khoa Máy tàu biển Số 40 (04/2021)

5. Thời gian Hội thảo

Căn cứ vào tình hình Phòng chống dịch Covid-19 Hội thảo dự kiến tổ chức vào cuối tháng 3 năm 2021.