Tận dụng nhiệt thải nước làm mát động cơ diesel cho bộ sưởi không khí tàu thủy