Quyết định về việc quy định mức đóng học phí năm học 2018 - 2019

Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam quy định mức học phí năm học 2018 - 2019 đối với các trình độ đào tạo của Trường. Chi tiết xem File đính kèm.