Quyết định về việc miễn giảm học phí kỳ 1 năm học 2018 - 2019

Trường Đại học hàng hải Việt Nam quyết định miễn giảm học phí kỳ 1 năm học 2018 - 2019 cho 622 sinh viên có danh sách kèm theo. Chi tiết xem File đính kèm

File đính kèm: