Nội san KH-CN khoa Máy tàu biển - chào mừng năm học mới 28/08/2023

1  NGHIÊN CỨU CHỈNH TÂM HỆ TRỤC TUA BIN HƠI DẪN ĐỘNG BƠM HÀNG TRÊN TÀU CHỨA DẦU THÔ CỦA VIỆT NAM
SHAFT ALIGNMENT SYSTEM RESEARCH CENTER STEAM TURBINE DRIVEN CARGO PUMP ONBOARD CRUDE OIL STORAGE OF VIETNAM
TRƯƠNG VĂN ĐẠO
Phó Trưởng khoa, Khoa Máy tàu biển, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
2  NHỮNG CẢI TIẾN VÀ PHÁT TRIỂN  HỌ ĐỘNG CƠ  2 KỲ THẤP TỐC SULZER RTA CỦA HÃNG SULZER
IMPROVEMENTS AND DEVERLOPMENTS SULZER’ LOW SPEED 2 STROKE DIESEL ENGINE - RTA OF SULZER COMPANY
PGS,TSKH. ĐẶNG VĂN UY1; PGS,TS. NGUYỄN HUY HÀO1; PGS,TS. NGUYỄN ĐẠI AN2*
1Khoa Máy tàu biển, Trường Đại học Hàng hải việt Nam
2Khoa Môi trường, Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng
3  CHẨN ĐOÁN KỸ THUẬT BẰNG LOGIC MỜ
TECHNICAL DIAGNOSTICS BY FUZZY LOGIC
LÊ VĂN HỌC
Khoa Máy tàu biển, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
4  NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP SỬ DỤNG HỆ THỐNG THU HỒI CARBON ĐỂ GIẢM THIỂU PHÁT THẢI KHÍ CO2 TRÊN TÀU BIỂN
STUDY SOLUTION USING CARBON COLLECTION SYSTEM TO MINIMIZE CO2 EMISSION FROM SHIP
TRẦN HỒNG HÀ
Khoa Máy Tàu Biển, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
5  CONTAINER LẠNH KHOA MÁY TÀU BIỂN
REEFER CONTAINER IN MARINE ENGINEERING FACULTY
Ths. BÙI QUỐC TÚ
Trung tâm Thực hành Thí nghiệm, Khoa Máy tàu biển, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
6  HỆ THỐNG BÔI TRƠN SƠ MI XI LANH KIỂU ĐIỆN TỬ ĐƯỢC LẮP ĐẶT TRÊN CÁC ĐỘNG CƠ CHÍNH LAI CHÂN VỊT ĐỊNH BƯỚC.
ELECTRONIC CYLINDER LUBRICATOR SYSTEM INSTALLED ON MAIN ENGINES DRIVE FIXED PITCH PROPELLERS.
THS. NGUYỄN VĂN BA
Khoa Máy tàu biển, Đại học Hàng Hải Việt Nam
7  CHUẨN ĐOÁN HỆ ĐỘNG LỰC ĐẨY TÀU THUỶ BẰNG MẠNG NEURAL NETWORKS
DIAGNOSIS OF SHIP PROPULSION SYSTEM BY NEURAL NETWORKS
NGUYỄN VĂN HẢI
Khoa Máy tàu biển, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
8  ĐÁNH GIÁ TRIỂN VỌNG SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU THAY THẾ LNG CHO ĐỘI TÀU BIỂN ĐỂ ĐÁP ỨNG CHIẾN LƯỢC BAN ĐẦU CỦA IMO
       THE BRIEF REVIEW OF PROSPECTS FOR USING LNG AS ALTERNATIVE FUEL ON VESSELS TO MET IMO’S INITIAL STRATEGY
PHẠM VĂN VIỆT
Khoa Máy tàu biển, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
9  MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CẢI TIẾN GIÚP SINH VIÊN HỌC TẬP CHỦ ĐỘNG VÀ TRẢI NGHIỆM, ĐẠT CÁC CHUẨN ĐẦU RA THEO CDIO
ENHANCED TEACHING METHODS FOR FACILITATING ACTIVE STUDENT LEARNING AND EXPERIENTIAL ATTAINMENT OF CDIO STANDARDS 
LÊ ĐĂNG KHÁNH
Khoa Máy tàu biển, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
10  MỘT SỐ CÔNG NGHỆ TẬN DỤNG NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO TRÊN TÀU BIỂN
RENEWABLE ENERGY TECHNOLOGIES ON SHIPS
MAI THẾ TRỌNG
Khoa Máy tàu biển, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
11  CHỈ SỐ CƯỜNG ĐỘ CÁC BON VÀ KẾ HOẠCH CỦA CÁC TÀU BIỂN
SHIP’S CARBON INTENSITY INDICATOR AND IMPLEMENTATION PLAN
CAO VĂN BÍNH
Khoa Máy tàu biển, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
12  MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA DẦU NHỜN BÔI TRƠN HỆ THỐNG LẠNH
SOME BASIC PROBLEMS OF REFRIGERATION SYSTEM LUBRICATING OIL
HOÀNG ĐỨC TUẤN
Bộ môn Máy tàu thủy, Khoa Máy tàu biển, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
13  SỬ DỤNG DẦU THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG BÔI TRƠN ỐNG BAO TRỤC CHÂN VỊT TÀU THỦY
ENVIRONMENTALLY ACCEPTABLE LUBRICANTS FOR SHIP STERN TUBE PROPELLER SHAFTING
PHAN TRUNG KIÊN1*
1Bộ môn Máy tàu thủy, Khoa Máy tàu biển, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
14  CẢM BIẾN TIỆM CẬN TRONG TỰ ĐỘNG HÓA CÔNG NGHIỆP
PROXIMITY SENSORS IN INDUSTRIAL AUTOMATION
NGUYỄN HỮU THƯ
Khoa Máy tàu biển, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
15  ĐÁNH GIÁ HƯ HỎNG VAN HÚT CỦA BƠM CAO ÁP SỬ DỤNG TRÊN ĐỘNG CƠ MAN B&W 35 – 50 MC
ACESSMENT DAMAGED SUCTION VALVE OF MAN B&W 35 – 50 MC ENGINE
ThS.TRẦN VĂN THẮNG
Bộ môn Khai thác Máy tàu biển, Khoa Máy tàu biển, Trường Đại học Hàng hải
16  PHÂN TÍCH TỔN THẤT Ở CÁC THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT TRONG HỆ THỐNG LẠNH
ANALYSIS OF ENERGY LOSSES IN REFRIGERATION SYSTEM’S HEAT EXCHANGERS 
NGUYỄN MẠNH THƯỜNG
Bộ môn Máy tàu thủy, Khoa Máy tàu biển, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
17  CÁC QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH, CÔNG NGHỆ HIỆN CÓ VÀ XU HƯỚNG TƯƠNG LAI TRONG LĨNH VỰC VẬN TẢI BIỂN XANH
REVIEW OF CURRENT REGULATIONS, AVAILABLE TECHNOLOGIES, AND FUTURE TRENDS IN THE GREEN SHIPPING INDUSTRY
VŨ VĂN MỪNG
Khoa Máy tàu biển, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
18  ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀO QUẢN LÝ SẢN XUẤT
APPLICATION OF ARTIFICAL INTELLIGANCE TECHNOLOGY IN PRODUCTION MANAGEMENT
PHẠM ANH ĐỨC
Khoa Máy tàu biển, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
19  CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI KỸ SƯ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG
OPPORTUNITIES AND CHALLENGES FOR QUALITY CONTROL ENGINEERS
ĐÀM VĂN TÙNG, PHẠM MINH NGỌC
Khoa Máy tàu biển, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
20  XÁC ĐỊNH LỰC CẢN VÀ MÔ MEN CẢN TRONG TÍNH TOÁN DAO ĐỘNG XOẮN CƯỠNG BỨC CỦA HỆ TRỤC TÀU THUỶ
DETERMINATION OF RESISTANCE AND RESISTING MOMENT IN CALCULATION OF FORCED TORSIONNAL VIBRATION OF SHIP SHAFTING.
                                        ThS. BÙI THỊ HẰNG
Bộ môn Máy tàu thủy, Khoa Máy tàu biển, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
21  HỆ THỐNG TRAO ĐỔI NHIỆT SỬ DỤNG DẦU TẢI NHIỆT TRÊN TÀU THỦY
THERMAL OIL HEATER ON SHIP
VŨ ANH TUẤN
Khoa Máy Tàu Biển, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

File đính kèm: