Nội san KH-CN khoa Máy tàu biển - chào mừng kỷ niệm 67 năm Ngày thành lập Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 01/04/2023

Nội san Khoa Máy tàu biển

TRONG SỐ NÀY


1  HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG KIỂM TRA, BÁO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ HỆ ĐỘNG LỰC TRÊN TÀU THỦY
AUTOMATION SYSTEM, ALARM AND PROTECT SAFETY FOR SHIP PROPULSION SYSTEM
TRƯƠNG VĂN ĐẠO
Phó Trưởng khoa, Khoa Máy tàu biển 3
2  NHỮNG BƯỚC PHÁT TRIỂN VÀ CẢI TIẾN ĐỘNG CƠ THẤP TỐC CỦA HÃNG MITSUBISHI
MITSUBISHI’S LOW - SPEED ENGINE DEVELOMENT AND IMPROVEMENT
ĐẶNG VĂN UY, NGUYỄN ĐẠI AN, NGUYỄN HUY HÀO
Bộ môn Khai thác Máy tàu biển, Khoa Máy tàu biển 9
3  ĐẶC ĐIỂM KHI MÔ PHỎNG CHẨN ĐOÁN KHÔNG CHÁY TRONG DIESEL MÁY CHÍNH TÀU BIỂN BẰNG DAO ĐỘNG XOẮN TỨC THỜI
GS.TSKH. ĐỖ ĐỨC LƯU (1), ThS. CAO ĐỨC HẠNH(2), ThS. NGUYỄN XUÂN TRỤ(1)
(1)Khoa Máy Tàu biển; (2) Khoa Công nghệ Thông tin 18
4  ĐIỀU KIỆN PHÂN CHIA TẢI TỐI ƯU CHO CỤM ĐỘNG CƠ DIESEL LAI MÁY PHÁT ĐIỆN LÀM VIỆC SONG SONG
OPTIMIZED LOAD SHARING CONDITIONS FORDIESEL - GENERATOR WORKING IN PARALLEL
LÊ VĂN HỌC
Bộ môn Máy và Tự động Công nghiệp, Khoa Máy tàu biển 23
5  QUY TRÌNH THAY THẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN ĐA NĂNG MPC LẮP TRÊN HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN MÁY CHÍNH KHÔNG CAM LOẠI ME/ME-C HÃNG MITSUI MAN B&W
PROCEDURE REPLACMENT MULTI PURPOSE CONTROLLER-MPC INSTALLED ON MAIN ENGINE CONTROL SYSTEM TYPE ME/ME-C MITSUI MAN B&W DIESEL
HOÀNG VĂN THỦY 
Bộ môn Khai thác Máy tàu biển, Khoa Máy tàu biển 29
6  HỆ THỐNG DỪNG TẠM THỜI ÁP DỤNG TRÊN XE MÁY
IDLING STOP SYSTEM APPLIED TO MOTORCYCLE
KHIẾU HỮU TRIỂN
Bộ môn Khai thác Máy tàu biển, Khoa Máy tàu biển 35
7  PHÂN TÍCH LỘ TRÌNH SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU THAY THẾ CHO TÀU BIỂN ĐỂ GIẢM PHÁT THẢI CO2 ĐẾN NĂM 2050
ANALYSIS OF THE ROAD OF USING ALTERNATIVE FUEL FOR SHIPS TO REDUCES CO2 EMISSION BY 2050
TRẦN HỒNG HÀ
Bộ môn Máy và Tự động Công nghiệp, Khoa Máy tàu biển 39
8  NGHIÊN CỨU TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG CHO MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT
RESEACH ON ENERGY SAVING FOR SCREW AIR COMPRESSORS
NGÔ NGỌC LÂN,TRẦN VĂN THẮNG
Bộ môn Khai thác Máy tàu biển, Khoa Máy tàu biển 52
9  HỆ ĐỘNG LỰC TÀU THỦY ĐỘNG CƠ THẤP TỐC SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU KÉP
LOW SPEED DUAL FUEL ENGINE PROPULSION PLANT
BÙI QUỐC TÚ
Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm máy tàu, Khoa Máy tàu biển  57
10  HỆ THỐNG GIÁM SÁT TÌNH TRẠNG MÀI MÒN Ổ ĐỠ CỦA ĐỘNG CƠ DIESEL HÀNG HẢI
BEARING WEAR CONDITION MONITORING SYSTEM OF MARINE DIESEL ENGINE
ĐỖ MINH PHONG
Bộ môn Khai thác Máy tàu biển, Khoa Máy tàu biển 61
11  QUI TRÌNH THAY CÁNH TUABIN MET – HÃNG MITSUBISHI
MITSUBISH TURBOCHARGER TURBINE BLADES REPLACEMENT
MAI THẾ TRỌNG
Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm máy tàu, Khoa Máy tàu biển 65
12  THỬ NGHIỆM THỰC TẾ SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU SINH HỌC BIOFUEL CHO ĐỘNG CƠ DIESEL LAI MÁY PHÁT ĐIỆN DƯỚI TÀU THỦY
ACTUAL TRIAL OF USING BIOFUEL FOR DIESEL GENERATOR ON BOARD SHIP
ĐỖ NGỌC TOÀN
Bộ môn Máy và Tự động Công nghiệp, Khoa Máy tàu biển  68
13  ĐIỀU CHỈNH CÁC TIÊU CHUẨN NƯỚC NỒI HƠI, CHẨN ĐOÁN VÀ NGĂN NGỪA SỰ CỐ DO NƯỚC NỒI GÂY RA
CONTROL THE CRITERIA OF BOILER WATER THEN GIVE OUT THE DIAGNOSIS AND PREVENTION THE TROUBLES  
NGUYỄN NGỌC HOÀNG
Bộ môn Máy tàu thuỷ, Khoa Máy tàu biển 73
14  TRIỂN VỌNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG THAY THẾ CHO TÀU THUỶ TRONG TƯƠNG LAI
THE BRIEF OF PROSPECTS FOR USING ALTERNATIVE ENERGY ON THE FUTURE VESSELS
HOÀNG ĐỨC TUẤN, PHẠM VĂN VIỆT
Bộ môn Máy tàu thuỷ, Khoa Máy tàu biển 78
15  HIỆN TƯỢNG TĂNG NHIỆT ĐỘ KHÍ XẢ TRÊN ĐỘNG CƠ DIESEL YANMAR 6EY18(A)L(W)
EXHAUST GAS TEMPERATURE RISE ON YANMAR 6EY18(A)L(W) DIESEL ENGINE
ĐỖ VĂN ĐOÀN
Bộ môn Máy tàu thuỷ, Khoa Máy tàu biển 86
16  AN TOÀN THÔNG TIN TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG
SECURITY OF INFORMATION ON THE INTERNET
HOÀNG VĂN MƯỜI
Bộ môn Quản lý kỹ thuật công nghiệp, Khoa Máy tàu biển 93
17  CÁC TIÊU CHUẨN VỀ TÍNH ĐIỀU KHIỂN ĐƯỢC VÀ QUAN SÁT ĐƯỢC, ÁP DỤNG PHÂN TÍCH TRONG TÍNH TOÁN DAO ĐỘNG HỆ TRỤC TÀU THUỶ
STANDARDS OF CONTROLLABILITY AND OBSERVABILITY, APPLICATION OF ANALYSIS IN CALCULATION OF THE VIBRATION OF THE SHIP’S SHAFTING SYSTEM
                                        BÙI THỊ HẰNG
Bộ môn Máy tàu thủy, Khoa Máy tàu biển 97
18  DẦU BÔI TRƠN CHO THIẾT BỊ KHÍ NÉN
LUBRICATING OIL FOR PNEUMATIC EQUIPMENT
NGUYỄN TUẤN ANH
Bộ môn Máy và Tự động Công nghiệp, Khoa Máy tàu biển 102
19  CHỈ SỐ HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG EEXI VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỎA MÃN EEXI
ENERGY EFFICICENCY EXISTING SHIPS INDEX
ĐOÀN TÂN RƯỜNG
Bộ môn Khai thác Máy tàu biển, Khoa Máy tàu biển 105
20  ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ DÒNG ĐIỆN ĐẾN SỰ THAY ĐỔI NỒNG ĐỘ CÁC ION TRÊN BỀ MẶT KIM LOẠI KHI ĐƯỢC BẢO VỆ CATỐT TRONG NƯỚC BIỂN
EFFECT OF CURRENT DENSITY ON CHANGE OF ION CONCENTRATION ON METAL SURFACE DURING CATHODIC PROTECTION IN SEA WATER
VŨ VĂN MỪNG
Bộ môn Quản lý kỹ thuật công nghiệp, Khoa Máy tàu biển 110
21  ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ BLOCKCHAIN VÀO QUẢN LÝ SẢN XUẤT
APPLICATION OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGY IN PRODUCTION MANAGEMENT
PHẠM ANH ĐỨC
Bộ môn Quản lý kỹ thuật công nghiệp, Khoa Máy tàu biển 114
22  KAIZEN TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT DOANH NGHIỆP
KAIZEN IN BUSINESS PRODUCTION ACTIVITIES
ĐÀM VĂN TÙNG
                                     Bộ môn Quản lý kỹ thuật công nghiệp , Khoa Máy tàu biển 118
23  NGHIÊN CỨU VÀ KẾT QUẢ GẦN ĐÂY VỀ ĐỘNG CƠ MAN B&W ME-GI.
MAN B&W ME-GI ENGINES. RECENT RESEARCH AND RESULTS
PHẠM VĂN DŨNG
Bộ môn Khai thác Máy tàu biển, Khoa Máy tàu biển 122
24  MỘT SỐ GIẢI PHÁP SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG CÓ HIỆU QUẢ TRÊN TÀU THỦY
SOME SOLUTION USE EFFICIENT ENERGY ON THE SHIP
ĐỖ THỊ HIỀN
Bộ môn Máy tàu thuỷ, Khoa Máy tàu biển 130
25  LẮP ÁO BỌC TRỤC CHÂN VỊT BẰNG HỢP CHẤT NHỰA EPY
ASSEMBLING OF BEARING SLEEVE ON PROPELLER SHAFT BY USING EPY RESIN COMPOUND
TRƯƠNG TIẾN PHÁT
Bộ môn Máy tàu thuỷ, Khoa Máy tàu biển 146
26  GIỚI THIỆU VỀ 7 CÔNG CỤ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
INTRODUCTION TO THE SEVEN QUALITY CONTROL TOOLS
PHẠM MINH NGỌC
Bộ môn Quản lý kỹ thuật công nghiệp , Khoa Máy tàu biển 154
27  BÔI TRƠN SƠ MI XI LANH IVO
IVO CYLINDER LINER LUBRICATOR
NGUYỄN HỮU THƯ
Bộ môn Máy và Tự động Công nghiệp, Khoa Máy tàu biển 161
28  MỘT SỐ CHÚ Ý KHI VẬN HÀNH MÁY LỌC
SOME NOTES WHILE OPERATING PURIFIER
NGUYỄN MINH ĐỨC
Bộ môn Máy và Tự động Công nghiệp, Khoa Máy tàu biển 164
29  RÒ LỌT TRONG ĐỘNG CƠ PISTON ROTO HƯỚNG TRỤC
LEAKAGE IN AXIAL PISTON MOTORS
VŨ ANH TUẤN
Bộ môn Máy và Tự động Công nghiệp, Khoa Máy tàu biển 167
30  CÔNG NGHỆ LÀM MÁT NHÚNG: SỰ PHÁT TRIỂN Ở HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI TRONG TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
THE IMMERSION COOLING TECHNOLOGY: CURRENT AND FUTURE DEVELOPMENT IN ENERGY SAVING
VŨ ĐỨC ANH
Bộ môn Máy và Tự động Công nghiệp, Khoa Máy tàu biển 172

File đính kèm: