Nghiên cứu xây dựng bộ dữ liệu (map) điều khiển thời gian cấp nhiên liệu cho động cơ diesel Weichai Wp5