Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường năm học 2019-2020

Thực hiện Quyết định 1992/QĐ-ĐHHHVN-KHCN ký ngày 29 tháng 05 năm 2020 của Hiệu trưởng về việc giao đề tài NCKH cấp Trường năm học 2019-2020 cho các đơn vị, ngày 02 tháng 07 năm 2020 khoa Máy tàu biển đã tiến hành nghiệm thu 10 đề tài NCKH cấp Trường. Đến dự buổi nghiệm thu đề tài có Ban chủ nhiệm khoa Máy tàu biển, chuyên viên phòng KHCN,Trường ĐHHHVN Lê Thị Hiền cùng đông đảo các nhà khoa học, các thầy cô giáo cùng các em sinh viên. Buổi nghiệm thu đề tài đã diễn ra hết sức sôi nổi và nhận được nhiều sự quan tâm, góp ý của các nhà khoa học, các chuyên gia trong ngành.

Danh sách các đề tài đã nghiệm thu:

1. Nghiên cứu, tính toán định mức tiêu hao nhiên liệu trên đội tàu biển Việt Nam khi xét đến ảnh hưởng của tình trạng kỹ thuật hệ động lực.

2. Nghiên cứu ảnh hưởng của tình trạng vỏ tàu, chân vịt và điều kiện hành hải tới mức tiêu thụ nhiên liệu động cơ diesel tàu thủy.

3. Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của điều kiện khí hậu vùng biển hoạt động đến tính toán định mức tiêu hao nhiên liệu cho đội tàu biển Việt Nam.

4. Nghiên cứu thiết kế hệ thống điều khiển từ xa bước chân vịt tàu thủy bằng khí nén.

5. Nghiên cứu thiết lập chu kỳ bảo trì phù hợp trong điều kiện khai thác ở Việt Nam cho động cơ diesel máy xuồng tàu Hải Quân HQ888.

6. Xây dựng chương trình tính toán thủy lực cho hệ thống chữa cháy bằng bọt trên tàu biển theo yêu cầu của Quy phạm của Đăng kiểm Việt Nam.

7. Nghiên cứu giảm phát thải khí độc hại động cơ trung tốc bằng cách cấp khí nén vào buồng đốt ở thời điểm phun nhiên liệu.

8. Ứng dụng phần mềm fluent-ansys mô phỏng động lực học dòng chảy qua lỗ phun của vòi phun động cơ diesel thủy khi sử dụng nhiên liệu hỗn hợp (dầu do-dầu cọ) làm nhiên liệu thay thế.

9. Xây dựng cơ sở dữ liệu dùng để tham chiếu cho các thiết kế tàu kéo, xử lý neo và cung ứng dịch vụ - AHTS.

10. Nghiên cứu xây dựng hệ thống báo cháy trên tàu sử dụng bộ điều khiển khả lập trình PLC