Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường năm học 2016-2017

Thực hiện Quyết định 2157/QĐ-ĐHHHVN-KHCN ký ngày 12 tháng 10 năm 2016 của Hiệu trưởng về việc giao đề tài NCKH cấp Trường năm học 2016-2017 cho các đơn vị, ngày 16 tháng 06 năm 2017 khoa Máy tàu biển đã tiến hành nghiệm thu 17 đề tài NCKH cấp Trường. Đến dự buổi nghiệm thu đề tài có PGS.TS. Nguyễn Hồng Vân - Trưởng phòng KHCN-Trường ĐHHHVN cùng đông đảo các nhà khoa học, các thầy cô giáo cùng các em sinh viên. Buổi nghiệm thu đề tài đã diễn ra hết sức sôi nổi và nhận được nhiều sự quan tâm, góp ý của các nhà khoa học, các chuyên gia trong ngành.
Dưới đây là một số hình ảnh của buổi nghiệm thu đề tài.

PGS. TS. Nguyễn Huy Hào khai mạc buổi nghiệm thu đề tài

PGS. TS. Nguyễn Hồng Vân đến dự buổi hội thảo

Các hội đồng bắt đầu làm việc

Chủ nhiệm đề tài báo cáo

Chủ nhiệm đề tài và hội đồng thảo luận

Chủ nhiệm đề tài và hội đồng thảo luận

 

N.T.A