Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của nghiên cứu sinh Phạm Văn Việt

       Sáng ngày 12/10/2018 tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Viện Đào tạo sau đại học đã tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS. Phạm Văn Việt với tên đề tài luận án: “Nghiên cứu cơ chế hình thành và phát triển cặn lắng khi đốt cháy nhiên liệu dùng cho động cơ diesel”, chuyên ngành Khai thác, bảo trì tàu thủy; mã số 62520116.
       Luận án do nghiên cứu sinh Phạm Văn Việt thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của GS. TS. Lương Công Nhớ – Đại học Hàng hải Việt Nam và PGS.TS. Trần Quang Vinh– Đại học Bách khoa Hà Nội.
       Hội đồng đánh giá luận án tiến sỹ cấp cơ sở gồm các nhà khoa học chuyên môn có uy tín được thành lập theo quyết định của Hiệu trưởng trường Đại học Hàng hải Việt Nam.
       1. PGS. TS Nguyễn Đại An (Chủ tịch)
       2. PGS. TS Nguyễn Huy Hào (Thư ký)
       3. GS. TS Đào Trọng Thắng (Phản biện 1)
       4. GS. TS Lê Anh Tuấn (Phản biện 2)
       5. PGS. TS Phạm Hữu Tuyến (Ủy viên)
       6. TS. Nguyễn Đình Tường (Ủy viên)
       7. TS Đặng Văn Tuấn (Ủy viên)
       Đến dự buổi hội thảo còn có các nhà khoa học, giảng viên khoa Máy tàu biển và các nhà khoa học đến từ các trường Đại học khác.
       Các thành viên hội đồng và các nhà khoa học tham dự buổi bảo vệ đã đặt ra nhiều câu hỏi để trao đổi về đề tài với nghiên cứu sinh. Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu đánh giá luận án với 7/7 phiếu tán thành để luận án được bảo vệ trước hội đồng chấm luận án tiến sỹ cấp Trường sau khi đã chỉnh sửa và hoàn thiện theo kết luận của Hội đồng chấm luận án cấp cơ sở.

       Dưới đây là một số hình ảnh của buổi bảo vệ: