Kế hoạch công tác Đoàn thanh niên nhiệm kỳ 2017-2019

STT

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

THỜI GIAN DỰ KIẾN

1.                  

+ Triển khai kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh niên học kỳ 2 năm học  2016 – 2017.

+ Tham gia các hoạt động chào mừng ngày thành lập Đảng 03/02.

+ Tham gia tổ chức Ngày hội việc làm và phỏng vấn tuyển dụng năm 2017

+ Thành lập đội tuyển Olympic các môn dự thi Olympic cấp trường

Tháng

02/2017

2.                  

+ Triển khai Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2017 – 2019 (hoàn thành trước ngày 07/4/2017)

+ Tham gia tổ chức Lễ ra quân Tháng Thanh niên 2017 và khai mạc Hội thao sinh viên năm 2017.

+ Phối hợp với Công đoàn Khoa tham gia Hội diễn văn nghệ “Tiếng hát từ Mái trường đại dương” năm 2017 chào mừng ngày thành lập Đoàn 26/3 và thành lập Trường 01/4.

+ Tham gia các hoạt động kỷ niệm 61 năm thành lập Trường.

+ Hưởng ứng chương trình “Ý tưởng sáng tạo sinh viên khởi nghiệp Start-Up Nation 2017” của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phát động cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo sinh viên khởi nghiệp” cấp trường năm 2017.

+ Hưởng ứng Ngày Hội “Khoa học - Sáng tạo sinh viên Việt Nam” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động.

Tháng

03/2017

3.                  

+ Kiện toàn bộ máy cơ cấu tổ chức Ban chấp hành Liên chi đoàn khoa và Hội sinh viên khoa

+ Tham gia Hội thi Tiếng Anh sinh viên Student English Contest 2017

+ Tham gia Ngày hội Hiến máu tình nguyện hưởng ứng Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 07/4.

+ Tham gia Hội thi Sinh viên tài năng, thanh lịch – Đại sứ VMU 2017.

Tháng 4/2017

4.                  

+ Tham gia Hội thi “Tin học thật là đơn giản – IT SO EASY” năm 2017

+ Phát động phong trào “Kỳ thi nghiêm minh – Phòng thi nghiêm túc” học kỳ 2 năm học 2016 – 2017.

+ Tham gia các hoạt động kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tháng 5/2017

5.                  

+ Lễ ra quân Chương trình Tiếp sức mùa thi và Chiến dịch Mùa hè Xanh 2017.

+ Tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện “Những giọt máu hồng Hè 2017”

Tháng 6/2017

6.                  

+ Triển khai Chiến dịch Tiếp sức mùa thi 2017 tại cụm thi THPT quốc gia và Chiến dịch Mùa hè xanh 2017 tại các địa phương.

Tháng 7/2017

7.                  

+ Triển khai kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2017 – 2018.

+ Tham gia các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công 19/8 và Quốc khánh 02/9.

+ Tiếp đón, hỗ trợ thí sinh đến làm thủ tục đăng ký xét tuyển vào trường.

Tháng 8/2017

8.                  

+ Tiếp đón, hỗ trợ, giúp đỡ tân sinh viên khóa 58 làm thủ tục nhập học.

+ Tổ chức Lễ tổng kết Công tác Đoàn - Hội và phong trào sinh viên năm học 2016 – 2017.

+ Phát động và triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt” năm học 2017 -2018.

+ Tham gia tổ chức Lễ khai giảng năm học 2017 – 2018.

Tháng 09/2017

9.                  

+ Phát động hưởng ứng phong trào thi Olympic các môn học cấp trường và phong trào sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học năm 2017 – 2018.

+ Tham gia hỗ trợ công tác tổ chức Lễ tổng kết năm học  2016-2017 và Hội nghị Sinh viên năm học 2017  -  2018 tại đơn vị.

Tháng 10/2017

10.             

+ Phối hợp với Công đoàn Khoa tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

Tháng 11/2017

11.             

+ Phát động phong trào “Kỳ thi nghiêm minh – Phòng thi nghiêm túc” học kỳ I năm học 2017 – 2018.

Tháng 12/2017

12.             

+ Triển khai tổng kết các hoạt động Đoàn và phong trào Thanh niên học kỳ 1 năm học 2017-2018

Tháng 01/2018

13.

+ Tham gia các hoạt động chào mừng ngày thành lập Đảng 03/02.

Tháng 02/2018

14.

+ Tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao do Đoàn trường phát động kỷ niệm 62 năm thành lập Trường.

Tháng 3/2018

15.

+ Phát động phong trào “Kỳ thi nghiêm minh – Phòng thi nghiêm túc” học kỳ 2 năm học 2017 – 2018.

Tháng 5/2018

16.

+ Hưởng ứng lễ ra quân Chương trình Tiếp sức mùa thi và Chiến dịch Mùa hè Xanh 2018.

Tháng 6/2018

17.

+ Triển khai Chiến dịch Tiếp sức mùa thi 2018 tại cụm thi THPT quốc gia và Chiến dịch Mùa hè xanh 2018 tại các địa phương.

Tháng 7/2018

18.

+ Triển khai kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2018 – 2019.

+ Tham gia các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công 19/8 và Quốc khánh 02/9.

+ Tiếp đón, hỗ trợ thí sinh đến làm thủ tục đăng ký xét tuyển vào trường năm 2018.

Tháng 8/2018

19.

+ Tiếp đón, hỗ trợ, giúp đỡ tân sinh viên khóa 59 làm thủ tục nhập học.

+ Tổ chức Lễ tổng kết Công tác Đoàn - Hội và phong trào sinh viên năm học 2017 – 2018.

+ Tham gia tổ chức Lễ khai giảng năm học 2018 – 2019.

Tháng 9/2018

20.

+ Tham gia hỗ trợ công tác tổ chức Lễ tổng kết năm học  2017-2018 và Hội nghị Sinh viên năm học 2018 - 2019 tại đơn vị.

Tháng 10/2018

21.

+ Phối hợp với Công đoàn Khoa tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

Tháng 11/2018

22.

+ Phát động phong trào “Kỳ thi nghiêm minh – Phòng thi nghiêm túc” học kỳ I năm học 2018 – 2019.

Tháng 12/2018

23.

+ Tham gia các hoạt động chào mừng ngày thành lập Đảng 03/02.

Tháng 02/2019

24.

+ Tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao do Đoàn trường phát động kỷ niệm 63 năm thành lập Trường.

Tháng 3/2019

25.

+ Phát động phong trào “Kỳ thi nghiêm minh – Phòng thi nghiêm túc” học kỳ 2 năm học 2018 – 2019.

Tháng 5/2019

26.

+ Hưởng ứng lễ ra quân Chương trình Tiếp sức mùa thi và Chiến dịch Mùa hè Xanh 2019.

Tháng 6/2019

27.

+ Triển khai Chiến dịch Tiếp sức mùa thi 2019 tại cụm thi THPT quốc gia và Chiến dịch Mùa hè xanh 2019 tại các địa phương.

Tháng 7/2019

28.

+ Triển khai kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2019 – 2020.

+ Tham gia các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công 19/8 và Quốc khánh 02/9.

+ Tiếp đón, hỗ trợ thí sinh đến làm thủ tục đăng ký xét tuyển vào trường năm 2019.

Tháng 8/2019

29.

+ Tiếp đón, hỗ trợ, giúp đỡ tân sinh viên khóa 60 làm thủ tục nhập học.

+ Tổ chức Lễ tổng kết Công tác Đoàn - Hội và phong trào sinh viên năm học 2018 – 2019.

+ Tham gia tổ chức Lễ khai giảng năm học 2019 – 2020.

Tháng 9/2019

30.

+ Tham gia hỗ trợ công tác tổ chức Lễ tổng kết năm học  2018-2019 và Hội nghị Sinh viên năm học 2018 - 2019 tại đơn vị.

Tháng 10/2019

31.

+ Phối hợp với Công đoàn Khoa tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

Tháng 11/2019 T

32.

+ Phát động phong trào “Kỳ thi nghiêm minh – Phòng thi nghiêm túc” học kỳ I năm học 2019 – 2020.

Tháng 12/2019

33.             

+ Tham gia các hoạt động do Nhà trường, Thành đoàn, Hội Sinh viên thành phố chỉ đạo.

Thường xuyên