Skip to content Skip to navigation

Chúc các em sinh viên có một kỳ nghỉ hè vui vẻ, bổ ích và an toàn!

Kế hoạch công tác Đoàn thanh niên nhiệm kỳ 2017-2019

STT

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

THỜI GIAN DỰ KIẾN

1.                  

+ Triển khai kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh niên học kỳ 2 năm học  2016 – 2017.

+ Tham gia các hoạt động chào mừng ngày thành lập Đảng 03/02.

+ Tham gia tổ chức Ngày hội việc làm và phỏng vấn tuyển dụng năm 2017

+ Thành lập đội tuyển Olympic các môn dự thi Olympic cấp trường

Tháng

02/2017

2.                  

+ Triển khai Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2017 – 2019 (hoàn thành trước ngày 07/4/2017)

+ Tham gia tổ chức Lễ ra quân Tháng Thanh niên 2017 và khai mạc Hội thao sinh viên năm 2017.

+ Phối hợp với Công đoàn Khoa tham gia Hội diễn văn nghệ “Tiếng hát từ Mái trường đại dương” năm 2017 chào mừng ngày thành lập Đoàn 26/3 và thành lập Trường 01/4.

+ Tham gia các hoạt động kỷ niệm 61 năm thành lập Trường.

+ Hưởng ứng chương trình “Ý tưởng sáng tạo sinh viên khởi nghiệp Start-Up Nation 2017” của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phát động cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo sinh viên khởi nghiệp” cấp trường năm 2017.

+ Hưởng ứng Ngày Hội “Khoa học - Sáng tạo sinh viên Việt Nam” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động.

Tháng

03/2017

3.                  

+ Kiện toàn bộ máy cơ cấu tổ chức Ban chấp hành Liên chi đoàn khoa và Hội sinh viên khoa

+ Tham gia Hội thi Tiếng Anh sinh viên Student English Contest 2017

+ Tham gia Ngày hội Hiến máu tình nguyện hưởng ứng Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 07/4.

+ Tham gia Hội thi Sinh viên tài năng, thanh lịch – Đại sứ VMU 2017.

Tháng 4/2017

4.                  

+ Tham gia Hội thi “Tin học thật là đơn giản – IT SO EASY” năm 2017

+ Phát động phong trào “Kỳ thi nghiêm minh – Phòng thi nghiêm túc” học kỳ 2 năm học 2016 – 2017.

+ Tham gia các hoạt động kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tháng 5/2017

5.                  

+ Lễ ra quân Chương trình Tiếp sức mùa thi và Chiến dịch Mùa hè Xanh 2017.

+ Tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện “Những giọt máu hồng Hè 2017”

Tháng 6/2017

6.                  

+ Triển khai Chiến dịch Tiếp sức mùa thi 2017 tại cụm thi THPT quốc gia và Chiến dịch Mùa hè xanh 2017 tại các địa phương.

Tháng 7/2017

7.                  

+ Triển khai kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2017 – 2018.

+ Tham gia các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công 19/8 và Quốc khánh 02/9.

+ Tiếp đón, hỗ trợ thí sinh đến làm thủ tục đăng ký xét tuyển vào trường.

Tháng 8/2017

8.                  

+ Tiếp đón, hỗ trợ, giúp đỡ tân sinh viên khóa 58 làm thủ tục nhập học.

+ Tổ chức Lễ tổng kết Công tác Đoàn - Hội và phong trào sinh viên năm học 2016 – 2017.

+ Phát động và triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt” năm học 2017 -2018.

+ Tham gia tổ chức Lễ khai giảng năm học 2017 – 2018.

Tháng 09/2017

9.                  

+ Phát động hưởng ứng phong trào thi Olympic các môn học cấp trường và phong trào sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học năm 2017 – 2018.

+ Tham gia hỗ trợ công tác tổ chức Lễ tổng kết năm học  2016-2017 và Hội nghị Sinh viên năm học 2017  -  2018 tại đơn vị.

Tháng 10/2017

10.             

+ Phối hợp với Công đoàn Khoa tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

Tháng 11/2017

11.             

+ Phát động phong trào “Kỳ thi nghiêm minh – Phòng thi nghiêm túc” học kỳ I năm học 2017 – 2018.

Tháng 12/2017

12.             

+ Triển khai tổng kết các hoạt động Đoàn và phong trào Thanh niên học kỳ 1 năm học 2017-2018

Tháng 01/2018

13.

+ Tham gia các hoạt động chào mừng ngày thành lập Đảng 03/02.

Tháng 02/2018

14.

+ Tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao do Đoàn trường phát động kỷ niệm 62 năm thành lập Trường.

Tháng 3/2018

15.

+ Phát động phong trào “Kỳ thi nghiêm minh – Phòng thi nghiêm túc” học kỳ 2 năm học 2017 – 2018.

Tháng 5/2018

16.

+ Hưởng ứng lễ ra quân Chương trình Tiếp sức mùa thi và Chiến dịch Mùa hè Xanh 2018.

Tháng 6/2018

17.

+ Triển khai Chiến dịch Tiếp sức mùa thi 2018 tại cụm thi THPT quốc gia và Chiến dịch Mùa hè xanh 2018 tại các địa phương.

Tháng 7/2018

18.

+ Triển khai kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2018 – 2019.

+ Tham gia các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công 19/8 và Quốc khánh 02/9.

+ Tiếp đón, hỗ trợ thí sinh đến làm thủ tục đăng ký xét tuyển vào trường năm 2018.

Tháng 8/2018

19.

+ Tiếp đón, hỗ trợ, giúp đỡ tân sinh viên khóa 59 làm thủ tục nhập học.

+ Tổ chức Lễ tổng kết Công tác Đoàn - Hội và phong trào sinh viên năm học 2017 – 2018.

+ Tham gia tổ chức Lễ khai giảng năm học 2018 – 2019.

Tháng 9/2018

20.

+ Tham gia hỗ trợ công tác tổ chức Lễ tổng kết năm học  2017-2018 và Hội nghị Sinh viên năm học 2018 - 2019 tại đơn vị.

Tháng 10/2018

21.

+ Phối hợp với Công đoàn Khoa tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

Tháng 11/2018

22.

+ Phát động phong trào “Kỳ thi nghiêm minh – Phòng thi nghiêm túc” học kỳ I năm học 2018 – 2019.

Tháng 12/2018

23.

+ Tham gia các hoạt động chào mừng ngày thành lập Đảng 03/02.

Tháng 02/2019

24.

+ Tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao do Đoàn trường phát động kỷ niệm 63 năm thành lập Trường.

Tháng 3/2019

25.

+ Phát động phong trào “Kỳ thi nghiêm minh – Phòng thi nghiêm túc” học kỳ 2 năm học 2018 – 2019.

Tháng 5/2019

26.

+ Hưởng ứng lễ ra quân Chương trình Tiếp sức mùa thi và Chiến dịch Mùa hè Xanh 2019.

Tháng 6/2019

27.

+ Triển khai Chiến dịch Tiếp sức mùa thi 2019 tại cụm thi THPT quốc gia và Chiến dịch Mùa hè xanh 2019 tại các địa phương.

Tháng 7/2019

28.

+ Triển khai kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2019 – 2020.

+ Tham gia các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công 19/8 và Quốc khánh 02/9.

+ Tiếp đón, hỗ trợ thí sinh đến làm thủ tục đăng ký xét tuyển vào trường năm 2019.

Tháng 8/2019

29.

+ Tiếp đón, hỗ trợ, giúp đỡ tân sinh viên khóa 60 làm thủ tục nhập học.

+ Tổ chức Lễ tổng kết Công tác Đoàn - Hội và phong trào sinh viên năm học 2018 – 2019.

+ Tham gia tổ chức Lễ khai giảng năm học 2019 – 2020.

Tháng 9/2019

30.

+ Tham gia hỗ trợ công tác tổ chức Lễ tổng kết năm học  2018-2019 và Hội nghị Sinh viên năm học 2018 - 2019 tại đơn vị.

Tháng 10/2019

31.

+ Phối hợp với Công đoàn Khoa tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

Tháng 11/2019 T

32.

+ Phát động phong trào “Kỳ thi nghiêm minh – Phòng thi nghiêm túc” học kỳ I năm học 2019 – 2020.

Tháng 12/2019

33.             

+ Tham gia các hoạt động do Nhà trường, Thành đoàn, Hội Sinh viên thành phố chỉ đạo.

Thường xuyên