Kế hoạch công tác Đoàn thanh niên học kỳ 2 năm học 2017-2018

STT

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

THỜI GIAN DỰ KIẾN

1.             

+ Triển khai tổng kết các hoạt động Đoàn và phong trào Thanh niên học kỳ 1 năm học 2017-2018

+ Phát động phong trào “Phòng thi thanh niên, kỳ thi nghiêm túc”.

Tháng 01/2018

2.

+ Tham gia các hoạt động chào mừng ngày thành lập Đảng 03/02.

Tháng 02/2018

3.

+ Tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao do Đoàn trường phát động kỷ niệm “62 năm ngày thành lập Trường” và ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản HCM 26/3.

+ Tổ chức Hội chợ Ẩm thực sinh viên

Tháng 3/2018

4.

+ Phát động phong trào ““Phòng thi thanh niên, kỳ thi nghiêm túc”” học kỳ 2 năm học 2017 – 2018.

+ Triển khai cho sinh viên đăng ký tham gia Chương trình Tiếp sức mùa thi 2018 và Chiến dịch Mùa hè xanh 2018

Tháng 5/2018

5.

+ Hưởng ứng lễ ra quân Chương trình Tiếp sức mùa thi và Chiến dịch Mùa hè xanh 2018.

Tháng 6/2018

6.

+ Triển khai Chiến dịch Tiếp sức mùa thi 2018 tại cụm thi THPT quốc gia và Chiến dịch Mùa hè xanh 2018 tại các địa phương.

Tháng 7/2018