Kế hoạch tổ chức Ngày hội việc làm Trường đại học Hàng hải Việt Nam năm 2018

Giúp sinh viên có định hường trong nghề nghiệp, tiếp cận với môi trường làm việc cũng như những yêu cầu về trình độ, kỹ năng cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp; Ban Giám hiệu chỉ đạo xây dựng tổ chức 'ngày hội việc làm' cho sinh viên đã tốt nghiệp.

- Thời gian: Khai mạc 8h - 9h  ngày 26 tháng 01 năm 2018
- Địa điểm: Sảnh A6 Trường đại học Hàng hải Việt Nam
- Tuyển dụng: 9h đến 16h

File đính kèm: