Kế hoạch tổ chức Lễ Tốt nghiệp năm 2018 ( đợt 1)

Thực hiện Kế hoạch năm học 2017-2018, Ban Giám hiệu chỉ đạo xây dựng tổ chức lễ Tốt nghiệp năm 2018 đợt 1 cụ thể như sau
- Thời gian: 8h ngày 26 tháng 01 năm 2018
- Địa điểm: Hội trường A8 khu hiệu bộ

( cụ thể xem file đính kèm)

File đính kèm: