Hội thảo xây dựng và triển khai chương trình đào tạo theo phương pháp tiếp cận CDIO

       Sáng ngày 22/3, theo Kế hoạch 92/KHLT-ĐHHHVN, khoa Máy tàu biển trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã tổ chức thành công hội thảo xây dựng và triển khai chương trình đào tạo theo phương pháp tiếp cận CDIO.
       Chủ trì buổi hội thảo có TS. Nguyễn Trí Minh – Bí thư Đảng bộ Bộ phận, Trưởng khoa Máy tàu biển; đến dự hội thảo có đồng chí Phó hiệu trưởng nhà trường PGS.TS. Phạm Xuân Dương; Trưởng, Phó và chuyên viên phòng Đào tạo; giảng viên khoa Máy tàu biển.
             Phát biểu khai mạc hội thảo, TS. Nguyễn Trí Minh đã nêu rõ mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của Hội thảo và xác định phát triển chương trình đào tạo tiếp cận CDIO là một trong những yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo của Khoa Máy tàu biển và Nhà trường trong xu thế hội nhập quốc tế và khu vực.

Thầy TS. Nguyễn Trí Minh phát biểu khai mạc hội thảo

       Việc xây dựng, áp dụng đào tạo theo phương pháp tiếp cận CDIO dựa trên triết lí phát triển năng lực trụ cột của người kĩ sư đáp ứng được nguyên lí triển khai chu trình vòng đời của sản phẩm, quy trình và hệ thống - Hình thành ý tưởng (Conceive) – Thiết kế (Design) – Triển khai (Implement) và Vận hành (Operate) trong bối cảnh doanh nghiệp và xã hội.

       Tham dự hội thảo, các đại biểu đã lắng nghe, thảo luận trao đổi kinh nghiệm về các nội dung như: Xây dựng chuẩn dầu ra các ngành học Khai thác máy tàu biển, Máy tàu thủy, Máy và tự động công nghiệp; Đào tạo tích hợp kiến thức, kỹ năng và thái độ cho sinh viên ở từng môn học; Xây dựng nội dung các học phần theo phương pháp tiếp cận CDIO; Mức độ giảng dạy ITU; Giảng dạy và học tập theo phương pháp tích cực; Đánh giá các chuẩn đầu ra; Năng lực CDIO trong quá trình học tập của sinh viên.

       Phát biểu tại hội thảo, PGS.TS. Phạm Xuân Dương – Phó hiệu trưởng Đại học Hàng hải Việt Nam đã đánh giá cao công tác dạy và học của khoa Máy tàu biển trong những năm qua, ghi nhận vai trò đầu tàu trong mọi hoạt động của Nhà trường. PGS.TS. Phạm Xuân Dương tin tưởng khoa Máy tàu biển sẽ triển khai, áp dụng thành công CDIO vào đào tạo.