Hội thảo tuyển dụng ứng viên làm việc tại Nhật Bản năm 2018

Phòng CTSV và TT Đào tạo & GTVL - Trường Đại học Hàng hải Việt Nam cùng với Văn phòng Đào tạo và xúc tiến việc làm Việt Nam - Nhật Bản phối hợp với Công ty CP đầu tư TM&XD Hải Phòng tổ chức chương trình Hội thảo Việc làm - Cơ hội việc làm tại Nhật Bản năm 2018. Chi tiết xem tại file đính kèm.

File đính kèm: