Hội thảo khoa học chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Trường