Hội thảo khoa học cấp trường "Nghiên cứu cơ chế hình thành và phát triển cặn lắng bên trong buồng cháy động cơ Diesel"

Sáng ngày 12 tháng 5 năm 2018 tại phòng họp số 1, trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã diễn ra Hội thảo khoa học cấp Trường, đề tài luận án tiến sĩ “ Nghiên cứu cơ chế hình thành và phát triển cặn lắng bên trong buồng cháy động cơ Diesel”, chuyên ngành Khai thác, bảo trì tàu thủy; mã số 62520116.
       Luận án do nghiên cứu sinh Phạm Văn Việt thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của GS. TS. Lương Công Nhớ – Đại học Hàng hải Việt Nam và PGS.TS. Trần Quang Vinh– Đại học Bách khoa Hà Nội
       Buổi hội thảo diễn ra dưới sự chủ trì của PGS. TS. Phạm Xuân Dương – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam cùng sự tham gia của các nhà khoa học:
       1. GS. TS. Phạm Minh Tuấn – Đai học Bách khoa Hà Nội
       2. GS. TS. Đào Trọng Thắng – Học viện Kỹ thuật quân sự
       3. GS. TS. Lê Anh Tuấn – Đại học Bách khoa Hà Nội 
       4. GS. TS. Vũ Đức Lập – Học viện Kỹ thuật quân sự
       5. PGS. TS. Nguyễn Ngọc Quế – Học viện Nông nghiệp Việt Nam
       6. PGS. TS. Nguyễn Hoàng Vũ – Học viện Kỹ thuật quân sự
       7. PGS.TS. Khổng Vũ Quảng  – Đai học Bách khoa Hà Nội
       8. TS. Nguyễn Trí Minh – Đại học Hàng hải Việt Nam
       9. PGS. TS. Nguyễn Huy Hào – Đại học Hàng hải Việt Nam
       Đến dự buổi hội thảo còn có các nhà khoa học, giảng viên khoa Máy tàu biển và các nhà khoa học đến từ các trường Đại học khác.
       Sau khi nghe nghiên cứu sinh Phạm Văn Việt trình bày tóm tắt kết quả luận án, các nhà khoa học đã đưa ra rất nhiều ý kiến nhận xét, đóng góp và đặt nhiều câu hỏi liên quan đến nội dung chuyên môn của Luận án.
Tiếp sau đó, nghiên cứu sinh và tập thể hướng dẫn khoa học cho ý kiến giải trình các câu hỏi của các nhà khoa học.
       Kết quả chính của Luận án đã xây dựng cơ chế hình thành và phát triển của cặn lắng bên trong buồng cháy động cơ diesel khi sử dụng một số nhiên liệu phổ biến ở Việt Nam.
       Kết thúc buổi hội thảo, PGS.TS. Phạm Xuân Dương – Chủ trì hội thảo đã tóm lược lại những ý kiến nhận xét, đánh giá cao về tính khoa học và thực tiễn, đồng thời cũng chỉ rõ những thiếu sót về nội dung, hình thức của Luận án để nghiên cứu sinh tiếp thu và tiếp tục hoàn thiện.

Một số hình ảnh buổi bảo vệ luận án

Nghiên cứu sinh Phạm Văn Việt trình bày tóm tắt luận án

PGS.TS. Phạm Xuân Dương – Chủ trì hội thảo

GS. TS. Phạm Minh Tuấn – Đai học Bách khoa Hà Nội

GS. TS. Đào Trọng Thắng – Học viện Kỹ thuật quân sự

GS. TS. Lê Anh Tuấn – Đại học Bách khoa Hà Nội

GS. TS. Vũ Đức Lập – Học viện Kỹ thuật quân sự

PGS. TS. Nguyễn Ngọc Quế – Học viện Nông nghiệp Việt Nam

PGS. TS. Nguyễn Hoàng Vũ – Học viện Kỹ thuật quân sự

TS. Nguyễn Trí Minh – Đại học Hàng hải Việt Nam

PGS.TS. Khổng Vũ Quảng  – Đai học Bách khoa Hà Nội