Hội thảo: Đổi mới đào tạo ngành máy tàu biển đáp ứng yêu cầu thực tiễn

Ngày 01/7/1956, tại trụ sở số 05 Bến Bính, Hải Phòng, Trường Sơ cấp máy tàu được thành lập, là tiền thân của Khoa Máy tàu biển, Trường ĐH Hàng hải Việt Nam hôm nay. Trải qua 66 năm xây dựng và phát triển, hàng vạn sinh viên máy tàu tốt nghiệp, đã và đang giữ những vị trí quan trọng trong ngành và đóng góp to lớn cho phát triển vận tải biển nói riêng, cho nền kinh tế cả nước nói chung.

Mặc dù được ghi nhận như là đơn vị hàng đầu về đào tạo ngành máy, nhưng chương trình đào tạo vẫn còn những khiểm khuyết, nặng về lý thuyết, chưa gắn kết chặt chẽ với thực tiễn. Năng lực của sinh viên tốt nghiệp máy tàu biển còn chưa xứng tầm và chưa theo kịp một số nước phát triển. Điều này dẫn đến vị trị việc làm và thu nhập của sinh viên tốt nghiệp chưa phù hợp, kém thu hút người học. 

Nhận thấy những bất cập, Khoa Máy tàu biển thực hiện đổi mới chương trình đào tạo theo hướng tăng cường kiến thức thực tiễn thông qua các chương trình thực tập. Cụ thể, đối với chương trình đào tạo Khai thác máy tàu biển, sinh viên được trải nghiệm tối thiểu 12 tháng thực tập trên tàu để đảm bảo chuẩn đầu ra là sỹ quan máy mức vận hành theo tiêu chuẩn của Tổ chức hàng hải thế giới IMO (Engine Officer - Operating Level). Đối với chương trình đào tạo Máy tàu thủy (thiết kế, lắp ráp, sửa chữa), sinh viên cần thực tập 3-6 tháng tại các nhà máy đóng mới và sửa chữa tàu thủy.

Lãnh đạo Khoa MTB làm việc với bộ phận nhân sự và thiết kế Công ty Damen Sông Cấm

Lãnh đạo Khoa MTB làm việc với Công ty CP Hàng hải Liên Minh

Lãnh đạo Khoa MTB làm việc với INLACO Hải Phòng

Để hiện thực hóa mục tiêu trên, Khoa Máy tàu biển tổ chức Hội thảo Đổi mới đào tạo ngành máy tàu biển đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Hội thảo sẽ có sự tham dự của lãnh đạo các công ty vận tải biển, công ty cung ứng thuyền viên, công ty đóng mới và sửa chữa tàu biển - là các tổ chức sử dụng nguồn lao động là sinh viên tốt nghiệp. Bằng trí tuệ, trách nhiệm, và sự cộng sinh trong mối quan hệ Nhà trường-Doanh nghiệp, chắc chắn những bất cập trong đào tạo sẽ được khắc phục, và sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành hàng hải sẽ vững mạnh trở lại, làm bệ đỡ để khẳng định vị thế của ngành vận tải biển trong phát triển kinh tế.

Khoa Máy tàu biển trân trọng kính mời đại diện các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân tham dự và đóng góp cho Hội thảo.