Hội nghị nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ khoa học cấp Bộ

       Buổi đánh giá nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật đánh giá chất lượng khí thải động cơ tàu thủy” đã diễn ra chiều ngày 21/12/2018 tại Phòng Hội thảo quốc tế số 1, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

       Đề tài nghiên cứu khoa học “Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật đánh giá chất lượng khí thải động cơ tàu thủy” do nhóm nghiên cứu Khoa Máy tàu biển, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam thực hiện, trong đó PGS. TS. Nguyễn Đại An làm chủ nhiệm đề tài.

       Tại buổi nghiệm thu PGS.TS. Nguyễn Huy Hào đã thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả giai đoạn I của đề tài. 

       Theo nhóm tác giả việc kiểm tra và đánh giá sự phù hợp về chất lượng khí thải từ động cơ diesel thủy lắp đặt trên tàu là công việc đòi hỏi cấp bách đối với mỗi chính quyền hành chính của các nước thành viên khi Phụ lục VI, MARPOL 73/78 có hiệu lực. Các nước thành viên nhất thiết phải xây dựng quy trình kiểm tra và đánh giá phù hợp đối với chất lượng khí thải theo tiêu chuẩn đã được đề ra nhằm đảm bảo thực thi công ước của tất cả các tàu khi đến cảng các nước thành viên. Các kết quả nghiên cứu của các công trình tập trung ở nhiều khía cạnh khác nhau và là cơ sở để thực hiện đánh giá một cách khoa học sự phát thải của động cơ diesel thủy.

       Sau khi nghe đại diện nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt đề tài, các thành viên Hội đồng nghiệm thu đã thảo luận và đóng góp ý kiến cho nhóm nghiên cứu hoàn thiện nội dung đề tài.

       Kết thúc buổi bảo vệ, Hội đồng bỏ phiếu thống nhất thông qua đề tài. TS. Nguyễn Khắc Khiêm - Chủ tịch hội đồng nghiệm thu đánh giá cao tính thực tiễn của đề tài,đồng thời đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu các ý kiến phản biện để chỉnh sửa và hoàn thiện đề tài.

       Một số hình ảnh hội nghị: