Hội nghị nâng cao chất lượng học tập sinh viên các lớp chất lượng cao và lớp chọn

Ngày 18 tháng 01 vừa qua, tại Hội trường A8, Nhà trường đã tổ chức Hội nghị nâng cao chất lượng học tập sinh viên các lớp chất lượng cao và lớp chọn nhằm đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả học tập cho các em.

Hội nghị do thầy TS. Nguyễn Khắc Khiêm, Phó hiệu trưởng Nhà trường cùng các thầy lãnh đạo các phòng ban chức năng, các khoa, viện trong Nhà trường. Bên cạnh đó, còn có sự tham gia của hơn một nghìn sinh viên các lớp chất lượng cao và lớp chọn.

Tại Hội nghị, Nhà trường đã đưa ra nhiều vấn đề thảo luận để nhằm nâng cao chất lượng cho công tác dạy học và học tập trong các lớp chất lượng cao và lớp chọn. Về phía các bạn sinh viên, các bạn cũng đã đóng góp rất nhiều ý kiến tích cực nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng đào tạo cũng như nhưng khó khăn vấp phải đối với hình thức đào tạo chất lượng cao. Chủ đề nóng nhât tại Hội nghị là làm thế nào cải thiện được khả năng ngoại ngữ của các bạn sinh viên trong các lớp này vì hầu hết các bạn sinh viên đều nhận thấy rằng khó khăn lớn nhất để theo học đối với hai loại hình đào tạo này chính là việc phải học tập bằng tiếng Anh trong toàn bộ khóa học.

Về phía Nhà trường, thầy Phó hiệu trưởng, cùng các thầy lãnh đạo các đơn vị trong nhà trường cũng đã lắng nghe các ý kiến từ phía các bạn sinh viên nhằm đưa ra giải pháp tốt nhất nâng cao chất lượng đào tạo cho các lớp chất lượng cao và lớp chọn.