Hội nghị kết nối Doanh nghiệp - Nhà tuyển dụng - Đơn vị đào tạo năm học 2017-2018

Thực hiện kế hoạch năm học 2017 - 2018 về chương trình "Kết nối Doanh nghiệp - Nhà tuyển dụng - Đơn vị đào tạo", được sự chỉ đạo của Đảng ủy, BGH trường ĐH Hàng hải Việt Nam, ngày 14 tháng 10 năm 2017 Khoa Máy tàu biển tổ chức “Hội nghị kết nối Doanh nghiệp - Nhà tuyển dụng - Đơn vị đào tạo” nhằm tăng cường sự gắn kết đa dạng, hợp tác thiết thực trong các lĩnh vực hoạt động của Khoa với cộng đồng các doanh nghiệp, các nhà tuyển dụng liên quan, với trọng tâm là: xây dựng chương trình đào tạo đáp ứng chuẩn đầu ra theo CDIO; nâng cao chất lượng thực tập, thực hành cho sinh viên; tăng cường nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu xã hội; tiếp cận thông tin tuyển dụng và giới thiệu việc làm đến sinh viên,...

Thầy TS. MTr. Nguyễn Trí Minh phát biểu khai mạc Hội nghị.

Tham dự Hội nghị, về phía Nhà trường có Thầy TS. Phạm Xuân Dương – Phó hiệu trưởng Nhà trường, Thầy TS. MTr. Nguyễn Trí Minh - Trưởng khoa Máy tàu biển, Thầy ThS. Phạm Ngọc Tuyền – Chủ tịch CĐ Trường, Thầy PGS. TS. Phạm Văn Thuần – Trưởng phòng Đào tạo, Thầy ThS. Nguyễn Đức Hạnh – Phó trưởng phòng Công tác sinh viên, Thầy ThS. Nguyễn Vương Thịnh – Bí thư Đoàn Trường, BCN Khoa Máy tàu biển, các Thầy/Cô Giáo cùng hơn 400 em sinh viên đại diện cho trên 1000 em sinh viên thuộc Khoa Máy tàu biển.

Thầy TS. Phạm Xuân Dương – Phó hiệu trưởng Trường ĐHHH Việt Nam phát biểu.

Về phía các doanh nghiệp, nhà quản lý có sự hiện diện của lãnh đạo đại diện cho các công ty, trung tâm, doanh nghiệp bao gồm: Ông Vũ Văn Hiển – Tổng GĐ Công ty CP Vận tải xăng dầu VIPCO, ông Phạm Trung Kiên – Tổng GĐ Công ty VINIC, ông Trần Quốc Chiến – Phó TGĐ Công ty TNHH MTV đóng tàu Phà Rừng, ông Nguyễn Văn Đắc – Phó GĐ Công ty 189 – Tổng cục CNQP, ông Phạm Quang Tuyến – Phó TGĐ Công ty TNHH MTV đóng tàu Nam Triệu và nhiều công ty, doanh nghiệp khác.

Ông Vũ Văn Hiển – Tổng GĐ Công ty CP Vận tải xăng dầu VIPCO phát biểu.

Thầy TS. MTr. Nguyễn Trí Minh – Trưởng Khoa Máy tàu biển phát biểu khai mạc Hội nghị, cảm ơn các Doanh nghiệp, Nhà tuyển dụng đã đồng hành, hợp tác, hỗ trợ cả về tinh thần và vật chất cho công tác đào tạo, huấn luyện, thực hành, thực tập của Khoa Máy tàu biển trong nhiều năm qua. Đặc biệt, trong Hội nghị này Khoa Máy tàu bển mong muốn tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của các Doanh nghiệp, Nhà tuyển dụng nhắm trọng tâm vào các vấn đề: xây dựng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo theo CDIO; nâng cao chất lượng thực tập, thực hành cho sinh viên; tăng cường nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu xã hội; tiếp cận thông tin tuyển dụng và giới thiệu việc làm đến sinh viên,...

Ông Phạm Trung Kiên – Tổng GĐ Công ty VINIC phát biểu.

Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến góp ý, thảo luận quý báu, của lãnh đạo các doanh nghiệp, dưới góc độ là người trực tiếp sử dụng các Kỹ sư do Khoa Máy tàu biển đào tạo nên. Bên cạnh đó, các em sinh viên còn được nghe tâm sự, kinh nghiệm về thực tế quá trình hoàn thiện nghề nghiệp, thành đạt của của các bậc đàn anh, cha chú là các thế hệ cựu sinh viên của Khoa. Đặc biệt, Thầy TS. Phạm Xuân Dương – Phó hiệu trưởng Nhà trường, thay mặt lãnh đạo Nhà trường phát biểu đánh giá cao các thành tích mà Khoa Máy tàu biển đã đạt được trong những năm qua, chúc cho Khoa Máy tàu biển ngày càng đẩy mạnh việc liên kết, hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp, nhà tuyển dụng nhằm đào tạo nên các thế hệ Kỹ sư có trình độ chuyên môn vững vàng, sử dụng tiếng Anh thành thạo đáp ứng yêu cầu sử dụng thực tế của các doanh nghiệp.


Vân Trang