Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động Khoa Máy tàu biển năm học 2018-2019

      Sáng ngày 7/9/2018, Khoa Máy tàu biển đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm học 2018-2019. Hội nghị diễn ra trong không khí trang trọng, sôi nổi với tinh thần dân chủ, đoàn kết của tập thể cán bộ, viên chức và người lao động của Khoa.
      Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí PGS. TS. Phạm Xuân Dương - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng thường trực Nhà trường, đồng chí Phạm Ngọc Tuyền - Chủ tịch Công Đoàn trường và toàn thể CBGV trong Khoa.
      Tại Hội nghị, đ/c TS. Nguyễn Trí Minh - Bí thư Đảng bộ khoa, Trưởng khoa Máy tàu biển, đã trình bày báo cáo hoạt động năm 2017-2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 - 2019. Báo cáo đã đánh giá thực trạng hoạt động của Khoa về các lĩnh vực và đưa ra chỉ tiêu, nhiệm vụ cho năm học 2018-2019 cùng những giải pháp cụ thể. Định hướng và nhiệm vụ trong năm học 2018-2019 đặt ra đòi hỏi mỗi CBGV phải nỗ lực không ngừng phát huy tính chủ động, sáng tạo, tăng cường học hỏi và trau dồi kiến thức, nghiệp vụ để đạt hiệu quả cao nhất.
       Trong năm học 2017-2018, toàn thể cán bộ, viên chức của Khoa đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Khoa, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội qui của Nhà trường, hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Công tác đào tạo đội ngũ giảng viên có nhiều thành công, đặc biệt là đào tạo nghiên cứu sinh. Công tác giảng dạy được thực hiện nghiêm túc, việc mở ngành mới đã có sinh viên nhập học vượt chỉ tiêu đề ra. Công tác nghiên cứu khoa học đã được đặc biệt chú trọng và đạt được những kết quả đáng khích lệ: đã chủ trì và tham gia nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, cấp bộ và cấp Nhà nước. Chương trình kết nối doanh nghiệp đã có kết quả tốt: Nhiều công ty vận tải biển sẵn sàng tiếp nhận sinh viên đi thực tập miễn phí và được đài thọ chế độ sinh hoạt, ăn uống dưới tàu. Nhiều chỉ tiêu thi đua đã được đề ra trong nghị quyết hội nghị CBVC năm học 2017-2018, chúng ta đã cơ bản hoàn thành. Trang Web của khoa đã hoạt động hiệu quả, thiết thực và sống động, đạt giải khuyến khich trong cuộc thi Sáng tạo Website do Nhà trường phát động.
       Ghi nhận và biểu dương những kết quả khoa Máy tàu biển đã đạt được, PGS. TS. Phạm Xuân Dương - Phó hiệu trưởng Nhà trường phát biểu: Khoa Máy tàu biển hiện là một trong những khoa lớn nhất trường, đặc biệt trong xu thế khó khăn chung của trường về công tác tuyển sinh nhưng Khoa Máy tàu biển trong những năm vừa qua vẫn luôn chủ động, tích cực trong công tác tuyển sinh. Nhà trường tạo sẽ mọi điều kiện để Khoa phát huy hết tiềm năng, thế mạnh của mình trong hoạt động quản lý đào tạo.
        Hội nghị đã thành công tốt đẹp với sự nhất trí cao của toàn thể CBGV trong việc thực hiện phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch trong năm tiếp theo, năm học 2018 - 2019.
        Một số hình ảnh trong buổi Hội nghị