Học bổng du học tại Liên bang Nga năm 2017

Chính phủ Liên bang Nga cấp 953 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo Liên bang Nga theo các trình độ kiên thức như sau: đại học 30%, sau đại học 65%, thực tập 05%

Thời gian:  - Chương trình cử nhân: 04 năm học (chưa bao ngồm 01 năm học dự bị tiếng Nga)

                   - Chương trình kỹ sư/ chuyên gia: 05 năm học (chưa bao ngồm 01 năm học dự bị tiếng Nga)

                   - Chương trình thạc sĩ: 02 năm học (chưa bao ngồm 01 năm học dự bị tiếng Nga)

                   - Chương trình tiến si: 03-04 năm học (chưa bao ngồm 01 năm học dự bị tiếng Nga)

                 - Chương thực tập chuyên ngành: Từ 03 đến 12 tháng ( đối tượng ưu tiên là giảng viên/ giáo viên tiếng Nga các trường đại học và THPT); (xem file đính kèm).