Động cơ Man B&W thế hệ ME-B và sự cố trên bơm cao áp