Định hướng nghiên cứu

Chương trình mục tiêu quốc gia về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

 • Nghiên cứu ứng dụng nhiên liệu sinh học (BIODIESEL) cho động cơ diesel và nồi hơi tàu thủy;
 • Nghiên cứu ứng dụng nhiên liệu CNG (Compressed Natural Gas) và LNG (Liquified Natural Gas) trên tàu thủy;
 • Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn về an toàn cho các phương tiện vận tải thủy khi sử dụng nhiên liệu khí;
 • Nghiên cứu các giải pháp công nghệ nhằm hạn chế ô nhiễm khí thải từ động cơ diesel và nồi hơi tàu thủy đáp ứng các tiêu chuẩn theo Phụ lục VI/MARPOL;
 • Nghiên cứu các giải pháp đồng bộ (quản lý, công nghệ) nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường từ tàu biển trong khu vực cảng và vùng nước ven biển.

Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ cơ khí và tự động hóa

 • Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thử nghiệm các trang thiết bị tự động hóa điều khiển hệ động lực tàu thủy ứng dụng công nghệ truyền thông hiện đại;
 • Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thử nghiệm các thiết bị điều khiển quá trình cấp nhiên liệu động cơ diesel tàu thủy nhằm cải thiện chất lượng công tác, giảm ô nhiễm môi trường.

Nghiên cứu ứng dụng động lực học tính toán chất lưu (Computational Fluid Dynamics - CFD)

 • Xây dựng mô hình CFD cho bài toán tương quan động cơ - chân vịt - vỏ tàu;
 • Mô hình CFD cho các thiết bị cánh dẫn tàu thủy (centrifugal pumps, turbochargers, steam turbines);
 • Mô hình CFD các quá trình bên trong động cơ diesel tàu thủy;
 • Mô hình CFD các bài toán truyền nhiệt trong các thiết bị tày thủy;
 • Nghiên cứu xây dựng các mô hình sử dụng năng lượng tái tạo như tuabin gió, tuabin thủy triều.