Skip to content Skip to navigation

Nhiệt liệt chào mừng "Hội nghị sinh viên - Hội nghị kết nối Doanh nghiệp và Nhà tuyển dụng 2017-2018" !

Danh sách sinh viên tham dự buổi tuyển dụng của công ty FUJI XEROX Hải Phòng

Xem file chi tiết đính kèm.