Đại hội Đảng bộ khoa Máy tàu biển nhiệm kỳ 2020-2025 ngày 07/05/2020

Trong không khí toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang ra sức thi đua, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Thông tri số 36-TT/TU ngày 28/6/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy; Kế hoạch số 42-KH/ĐU ngày 03/9/2019 và Hướng dẫn số 07-HD/ĐU ngày 15/01/2020 của Đảng ủy Trường về tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ 27, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Được sự nhất trí của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, ngày 07/05/2020, Đảng bộ Đảng bộ Khoa Máy tàu biển nhiệm long trọng tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.
Đến dự và chỉ đạo Đại hội, vinh dự đón tiếp đồng chí Nguyễn Khắc Khiêm, Bí thư Đảng ủy trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Và có sự tham dự của đồng chí Phạm Văn Thuần đại diện Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Khắc Khiêm – Bí thư Đảng ủy trường Đại học Hàng hải Việt Nam

 

Đồng chí Phạm Văn Thuần – đại diện Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

 

Đại hội Đảng bộ khoa Máy tàu biển nhiệm kỳ 2020-2025 bầu Đoàn Chủ tịch và đoàn thư ký điều hành Đại hội.
Đoàn chủ tịch gồm:
1. Đ/c Nguyễn Trí Minh, Bí thư Đảng bộ, Trưởng khoa Máy tàu biển
2. Đ/c Nguyễn Huy Hào, Phó bí thư Đảng bộ, Phó Trưởng khoa Máy tàu biển
3. Đ/c Cao Đức Thiệp, Bí thư chi bộ Máy tàu thủy, Trưởng Bộ môn.
Đoàn thư ký gồm:
1.Đ/c Nguyễn Tuấn Anh, Bí thư chi bộ Tự động Thủy khí
2.Đ/c Bùi Thị Hằng, Phó bí thư chi bộ Máy tàu thủy
Đại hội đã đã thông qua nội dung chương trình, thông qua dự thảo nội quy đại hội: Tổ chức, nhiệm vụ của đoàn chủ tịch, thư ký và đại biểu tham dự đại hội.

 

Biểu quyết bầu Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký

 

Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký điều hành Đại hội

 

Sau bài diễn văn khai mạc Đại hội, Đại hội đã nghe Báo cáo tình hình đảng viên dự Đại hội của đồng chí Nguyễn Huy Hào và nghe dự thảo báo cáo chính trị của chi bộ và kiểm điểm của Ban chi ủy nhiệm kỳ 2017 - 2020; phương hướng nhiệm vụ lãnh đạo trong nhiệm kỳ 2020 - 2022 của chi bộ với từng nội dung cụ thể và các giải pháp thực hiện. Báo cáo chính trị cũng khẳng định nhiệm vụ phát triển khoa Máy tàu biển trở thành trung tâm đào tạo nghiên cứu khoa học có uy tín của khu vực và thế giới.

 

Chủ tịch Đại hội phát biểu toàn văn khai mạc Đại hội

 

Đồng chí Nguyễn Huy Hào báo cáo tình hình đảng viên dự Đại hội

 

Đồng chí Nguyễn Trí Minh đọc báo cáo tổng hợp chính trị

 

Trong khuôn khổ Đại hội, các chi bộ trình bày các bài tham luận về các chủ đề khác nhau

Đồng chí Đặng Thanh Tùng – Bí thư Chi bộ Khai thác Máy tàu biển


Đồng chí Bùi Thị Hằng - Phó bí thư chi bộ Máy tàu thủy, Tổ trưởng công đoàn bộ môn

 

Đồng chí Trần Hồng Hà - Phó bí thư chi bộ Máy và Tự động công nghiệp, Trưởng bộ môn

 

Đồng chí Nguyễn Tiến Anh - Phó Bí thư Chi bộ Cơ sở máy tàu


Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Khắc Khiêm ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ khoa Máy tàu biển đạt được trong nhiệm kỳ qua, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng ủy trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Khắc Khiêm cũng chỉ đạo thực hiện những giải pháp hiệu quả để khắc phục những hạn chế còn tồn tại. Đồng chí Nguyễn Khắc Khiêm yêu cầu trong nhiệm kỳ mới, chi bộ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ khoa và đảng viên; đổi mới, sáng tạo trong công tác giảng dạy, phát triển Đảng.

 

Đồng chí Nguyễn Khắc Khiêm - Bí thư Đảng ủy trường, phát biểu và đưa ý kiến chỉ đạo.

 

Đại hội thông qua đề án nhân sự của ban Chấp hành Đảng bộ Khoa Máy tàu biển nhiệm kỳ 2020-2025 về những yêu cầu; tiêu chuẩn; độ tuổi; số lượng, cơ cấu. Sau thời gian làm việc khẩn trương, hiệu quả, Đại hội đã bầu ra BCH Đảng bộ Khoa Máy tàu biển nhiệm kỳ 2020-2025 gồm:

1. Đ/c Nguyễn Huy Hào, Phó bí thư đảng bộ, Phó Trưởng khoa Máy tàu biển
2. Đ/c Bùi Quốc Tú, Chủ tịch Công đoàn khoa
3. Đ/c Trương Văn Đạo, Bí thư chi bộ Trung tâm Thực hành thí nghiệm, Giám đốc Trung tâm
4. Đ/c Cao Đức Thiệp, Bí thư chi bộ Máy tàu thủy, Trưởng bộ môn
5. Đ/c Nguyễn Tuấn Anh, Bí thư chi bộ Máy và Tự động công nghiệp, Phó trưởng bộ môn
6. Đ/c Trần Hồng Hà, Phó bí thư chi bộ Máy và tự động công nghiệp, Trưởng bộ môn

7. Đ/c Nguyễn Thị Quyến, Phụ trách nữ công khoa, Phó Chủ tịch công đoàn Khoa

 

Đại hội đã thông qua Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Hàng hải Việt Nam lần thứ XXVII nhiệm kỳ 2020-2025; Đại diện Đảng bộ khoa nhiệm kỳ 2020-2025 trình bày dự thảo nghị quyết Đại hội. Đại hội đã thông qua bản Dự thảo Nghị quyết đại hội.

BCH

Biểu quyết thông qua đề án nhân sự ban Chấp hành Đảng bộ Khoa Máy tàu biển nhiệm kỳ 2020-2025

 


Ban kiểm phiếu làm việc


  

Ban chấp hành mới ra mắt Đại hội


Đại hội thảo luận về các chủ đề tham luận trong Đại hội

 

 

Dự thảo Nghị quyết và Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025

 

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm và đoàn kết, Đại hội Đảng bộ Khoa Máy tàu biển nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp.

 

 

Bế mạc Đại hội

 

Youth