Đại hội Chi bộ Trung tâm thực hành thí nghiệm Máy tàu – Đảng bộ khoa Máy tàu biển nhiệm kỳ 2020 – 2022

Trong không khí toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang ra sức thi đua, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Thông tri số 36-TT/TU ngày 28/6/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy; Kế hoạch số 42-KH/ĐU ngày 03/9/2019 và Hướng dẫn số 07-HD/ĐU ngày 15/1/2020 của  Đảng ủy Trường; được sự nhất trí của Đảng bộ khoa Máy tàu biển. Ngày 21 tháng 02 năm 2020 chi bộ Trung tâm thực hành thí nghiệm Máy tàu long trọng tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2020. Về dự và chỉ đạo Đại hội rất vinh dự được đón tiếp đồng chí Nguyễn Huy Hào – Phó Bí thư Đảng bộ khoa Máy tàu biển, đồng chí Trương Văn Đạo – Bí thư chi bộ Trung tâm thực hành thí nghiệm Máy tàu và toàn thể các đồng chí Đảng viên chi bộ. Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội. Thay mặt Đại hội, đồng chí Trương Văn Đạo – Bí thư Chi bộ đã trình bày Báo cáo chính trị. Đại hội đã nghiêm túc thảo luận, tham gia nhiều ý kiến thiết thực, có trách nhiệm đảm bảo chất lượng vào các văn kiện quan trọng, đó là: Báo cáo chính trị của chi bộ, trình Đại hội; tham gia vào dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.
Đại hội đã đánh giá, khẳng định những kết quả đạt được, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế, đi sâu phân tích nguyên nhân của những khuyết điểm và rút ra những kinh nghiệm quý báu trong nhiệm kỳ tới để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ Trung tâm thực hành thí nghiệm Máy tàu. Xác định mục tiêu, chỉ tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Trên cơ sở đó, Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2022.
Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Đảng bộ khoa Máy tàu biển, đồng chí Nguyễn Huy Hào đã chúc mừng những thành tích của Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 đã đạt được đồng thời có những ý kiến quan trọng chỉ đạo Đại hội. Đồng chí mong muốn trong nhiệm kỳ tới Chi bộ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục hạn chế, hoàn thành tốt các mục tiêu mà dự thảo Nghị Quyết nêu ra.
Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Ban chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022 gồm 03 đ/c tiêu biểu cho trí tuệ của Chi bộ. Đồng chí Trương Văn Đạo vinh dự được bầu làm Bí thư chi bộ, đồng chí Bùi Quốc Tú được bầu làm Phó Bí thư chi bộ và đồng chí Nguyễn Minh Tuấn làm Chi Ủy viên.
Sau ½ ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm và đoàn kết, Đại hội Chi bộ TTTHTN Máy tàu nhiệm kỳ 2020-2022 đã thành công tốt đẹp.
Một số hình ảnh hoạt động của Đại hội:

  

Đồng chí Trương Văn Đạo  - Bí thư Chi bộ đọc diễn văn khai mạc Đại hội

Đồng chí Nguyễn Huy Hào – Phó Bí thư Đảng bộ Khoa Máy tàu biển phát biểu tại Đại hội

Đồng chí Nguyễn Huy Hào chúc mừng các đồng chí được bầu trong Ban Chi ủy

Đồng chí Nguyễn Huy Hào chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí đảng viên Chi bộ