Đại hội Chi bộ Máy tàu thủy – Đảng bộ khoa Máy tàu biển nhiệm kỳ 2020 – 2022

Tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Thông tư số 36-TT/TU ngày 28/6/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy; Kế hoạch số 42-KH/ĐU ngày 03/9/2019 và Hướng dẫn số 07-HD/ĐU ngày 15/1/2020 của  Đảng ủy Trường; được sự nhất trí của Đảng bộ khoa Máy tàu biển. Ngày 06 tháng 03 năm 2020 Chi bộ Máy tàu thủy tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022.

Về dự và chỉ đạo Đại hội với sự có mặt của đồng chí Nguyễn Anh Việt - Ủy viên ban thường vụ Đảng bộ khoa Máy tàu biển, cùng với các đồng chí đảng viên trong chi bộ cũng như các đồng chí cảm tình đảng.

Đại hội chi bộ Máy tàu thủy nhiệm kỳ 2020-2022 đã thống nhất nội dung, nội quy đại hội bao gồm: Tổ chức, nhiệm vụ của đoàn chủ tịch, thư ký, đảng viên và các thành viên đại biểu tham dự đại hội.

Đòan Chủ tịch điều hành đại hội

 

Đại hội đã nghe dự thảo báo cáo chính trị của chi bộ và kiểm điểm của Ban chi ủy nhiệm kỳ 2017 - 2020; phương hướng nhiệm vụ lãnh đạo trong nhiệm kỳ 2020 - 2022 của chi bộ với từng nội dung cụ thể và các giải pháp thực hiện. 

Đại hội đã tích cực, nghiêm túc thảo luận, phân tích, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, có trách nhiệm đảm bảo chất lượng vào các văn kiện quan trọng, đánh giá, khẳng định những kết quả đạt được. Bên cạnh đó, xác định mục tiêu, chỉ tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Cùng với những ý kiến đóng góp thảo luận và sự phân tích kỹ lưỡng của Đoàn chủ tịch và các đại biểu, Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2022.

 

Đại hội thảo luận, đưa ý kiến về dự thảo báo cáo chính trị và phương hướng cho nhiệm kỳ 2020-2022

 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Anh Việt đưa ra những ý kiến chỉ đạo vô cùng quý báu cho công tác phát triển Đảng của chi bộ.Đồng chí mong muốn trong nhiệm kỳ tới Chi bộ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục hạn chế, hoàn thành tốt các mục tiêu mà dự thảo Nghị Quyết nêu ra.

Đồng chí Nguyễn Anh Việt đưa ra những ý kiến chỉ đạo

 

Trong khuôn khổ chương trình, đại hội cũng tiến hành bầu cử cấp ủy khóa mới với 3 đồng chí và bầu các chức danh trong cấp ủy.

Ban kiểm phiếu làm việc

 

Đại biểu tiến hành bỏ phiếu

 

Cụ thể các chức danh trong Ban chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022:

1. Đồng chí Cao đức Thiệp -Bí thư chi bộ 

2. Đồng chí Bùi Thị Hằng - Phó bí thư chi bộ

3. Đồng chí Lê Đình Dũng - Ủy viên

 

Ban chi ủy khóa mới ra mắt đại hội

 

Đồng chí Nguyễn Anh Việt và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

 

Đại hội kết thúc và hồi 17h chiều ngày 06/03/2020. Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ và khẩn trương, Đại hội Chi bộ Máy tàu thủy nhiệm kỳ 2020-2022 đã diễn ra thành công rực rỡ.