Đại hội chi bộ Khai thác máy tàu biển nhiệm kỳ 2020-2022

       Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; Thông tri số 36- TT/TU của Thành ủy và Kế hoạch số 42-KH/ĐU ngày 03/9/2019, hướng dẫn số 07-HD/ĐU ngày 15/1/2020 của Đảng ủy trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Đại hội chi bộ được xác định là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng trong toàn Đảng bộ, nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ lãnh đạo của chi bộ và bầu Ban Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.
Đại hội đã được nghe dự thảo báo cáo chính trị của chi bộ và kiểm điểm của Ban chi ủy nhiệm kỳ 2017 - 2020; phương hướng nhiệm vụ lãnh đạo trong nhiệm kỳ 2020 2022 của chi bộ với từng nội dung cụ thể và các giải pháp thực hiện. Nhìn chung trong nhiệm kỳ 2017-2020, chi bộ Khai thác máy tàu biển đã lãnh đạo các hoạt động Bộ môn đạt được những kết quả đáng khích lệ. Bên cạnh đó các báo cáo cũng chỉ ra những tồn tại, nguyên nhân và các giải pháp để khắc phục trong nhiệm kỳ 2020-2022. Báo cáo của chi ủy chi bộ cũng đã nêu bật được vai trò trách nhiệm của Bí thư, người đứng đầu trong công tác lãnh đạo chỉ ra những khiếm khuyết để tiếp tục tự hoàn thiện, phấn đấu đạt với yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo.


Đồng chí Lưu Quang Hiệu - bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 đọc báo cáo chính trị trước đại hội

       Sau khi nghe các báo cáo, Đại hội đã nhận được các ý kiến tham luận, phát biểu của các đồng chí đảng viên tham dự Đại hội làm rõ thêm những kết quả đạt được và đóng góp vào giải pháp thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo trong nhiệm kỳ 2020-2022, nhằm từng bước xây dựng chi bộ ngày càng vững mạnh.
Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Trí Minh- Bí thư Đảng bộ Khoa Máy tàu biển, đồng chí Nguyễn Huy Hào – Phó Bí thư Đảng bộ Khoa đã ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích của cán bộ, đảng viên Chi bộ Khai thác Máy tàu biển đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017-2020. Bên cạnh đó, các đồng chí lãnh đạo cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ vừa qua; trên cơ sở đó Chi bộ đề ra các nội dung, nhiệm vụ lãnh đạo, giải pháp tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022.


Cấp ủy Chi bộ Khai thác máy tàu biển nhiệm kỳ 2020-2022 ra mắt đại hội

       Đại hội đã tiến hành bầu ra Ban Chi ủy, Bí thư, phó bí thư nhiệm kỳ 2020-2022: đồng chí Đặng Thanh Tùng được Đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư chi bộ, đồng chí Hoàng Văn Thủy được bầu làm Phó Bí thư chi bộ, đồng chí Mai Thế Trọng được bầu làm Chi ủy viên. Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Đại hội Chi bộ Khai thác Máy tàu biển nhiệm kỳ 2020 – 2022 đã thành công tốt đẹp.