Đại hội Chi bộ Cơ sở máy tàu – Đảng bộ khoa Máy tàu biển nhiệm kỳ 2020 – 2022

Tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Thông tư số 36-TT/TU ngày 28/6/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy; Kế hoạch số 42-KH/ĐU ngày 03/9/2019 và Hướng dẫn số 07-HD/ĐU ngày 15/1/2020 của  Đảng ủy Trường; được sự nhất trí của Đảng bộ khoa Máy tàu biển. Ngày 02 tháng 03 năm 2020 chi bộ Cơ sở Máy tàu long trọng tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2022. Về dự và chỉ đạo Đại hội rất vinh dự được đón tiếp đồng chí Nguyễn Anh Việt – Ủy viên ban thường vụ Đảng bộ khoa Máy tàu biển. Đại hội đã được nghe dự thảo báo cáo chính trị của chi bộ và kiểm điểm của Ban chi ủy nhiệm kỳ 2017 - 2020; phương hướng nhiệm vụ lãnh đạo trong nhiệm kỳ 2020 2022 của chi bộ với từng nội dung cụ thể và các giải pháp thực hiện. Đại hội đã nghiêm túc thảo luận, tham gia nhiều ý kiến thiết thực, có trách nhiệm đảm bảo chất lượng vào các văn kiện quan trọng, đánh giá, khẳng định những kết quả đạt được, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế, đi sâu phân tích nguyên nhân của những khuyết điểm và rút ra những kinh nghiệm quý báu trong nhiệm kỳ tới để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ Cơ sở Máy tàu. Xác định mục tiêu, chỉ tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Trên cơ sở đó, Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2022.
Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Đảng bộ khoa Máy tàu biển, đồng chí Nguyễn Anh Việt đã chúc mừng những thành tích của Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 đã đạt được đồng thời có những ý kiến quan trọng chỉ đạo Đại hội. Đồng chí mong muốn trong nhiệm kỳ tới Chi bộ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục hạn chế, hoàn thành tốt các mục tiêu mà dự thảo Nghị Quyết nêu ra.
Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Ban chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022 gồm 03 đ/c tiêu biểu của Chi bộ. Đồng chí Nguyễn Mạnh Thường vinh dự được bầu làm Bí thư chi bộ, đồng chí Trần Tiến Anh được bầu làm Phó Bí thư chi bộ và đồng chí Nguyễn Thị Quyến làm Chi Ủy viên.
Sau ½ ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm và đoàn kết, Đại hội Chi bộ Cơ sở máy tàu nhiệm kỳ 2020-2022 đã thành công tốt đẹp.
Một số hình ảnh hoạt động của Đại hội:

Đoàn Chủ tịch Đại hội điều hành đại hội

Cấp ủy Chi bộ Cơ sở máy tàu nhiệm kỳ 2020-2022 ra mắt đại hội

Đồng chí Nguyễn Anh Việt chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí đảng viên Chi bộ