Công tác phát triển Đảng trong sinh viên tại chi bộ Máy tàu thủy

     Xác định phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, nhằm tăng cường sức chiến đấu và bảo đảm sự kế thừa, phát triển của Đảng. Vì vậy, bên cạnh việc nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, Đảng bộ Khoa Máy tàu biển và Chi bộ Máy tàu thủy rất coi trọng công tác xây dựng và phát triển đảng viên, đặc biệt là trong sinh viên. Nhiều sinh viên là đoàn viên ưu tú đã được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng khi còn trên ghế nhà trường.
     Chính sự gương mẫu của các đảng viên sinh viên sẽ là tấm gương để sinh viên phấn đấu học tập, noi theo. Vì thế, công tác phát triển đảng viên trong sinh viên của Chi bộ Máy tàu thủy đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Trong gần ba năm qua (2015-2017), Chi bộ Máy tàu thủy đã kết nạp 7 đảng viên là sinh viên. Tất cả đảng viên mới đều tham gia lớp bồi dưỡng đảng viên mới. Công tác chuyển đảng chính thức cho đảng viên dự bị, chuyển sinh hoạt đảng và cấp thẻ đảng được thực hiện nghiêm túc, chu đáo, đúng nguyên tắc.


Các đảng viên mới trong đợt kết nạp ngày 28-3-2017.

     Những sinh viên được đưa vào diện xem xét kết nạp, ngoài đạt tiêu chuẩn về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kết quả học tập tốt, sinh viên đó còn phải tham gia tích cực và đạt thành tích cao trong các hoạt động, phong trào do Nhà trường, Khoa và Đoàn thanh niên phát động, được chi đoàn tín nhiệm cao; được đoàn trường, chi bộ chọn lọc, giới thiệu. Những sinh viên khi trở thành đảng viên đều khẳng định được vai trò tiền phong, gương mẫu trong mọi lĩnh vực, tác động tích cực đến quần chúng, góp phần xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.
     Đảng viên sinh viên chính là nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, có tri thức chính trị, phục vụ tích cực nhiệm vụ, yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Các đảng viên chi bộ Máy tàu thủy trong lễ kết nạp đảng viên ngày 28-3-2017.

     Với phương châm, kết nạp các sinh viên ưu tú vào Ðảng sẽ góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ Đảng viên; vào ngày 28 tháng 3 năm 2017, Chi bộ Máy tàu thủy đã tổ chức kết nạp 3 quần chúng vào đảng. Các sinh viên ưu tú Nguyễn Đình Minh, Phạm Văn Tuân và Đặng Đình Duy, đều là sinh viên lớp MTT54ĐH, đã vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng.


Phương Linh