Chương trình thực tập sinh 2017 tại Công ty TNHH Fuji Xerox Hải Phòng

Công ty Fuji Xerox Hải Phòng sẽ trao 6 suất học bổng thực tập sinh dành cho sinh viên năm thứ 4 (Khóa 54), trên cơ sở kết quả phỏng vấn trực tiếp được thực hiện bởi Phòng Quan hệ quốc tế của Nhà trường.

Yêu cầu đối với ứng viên dự tuyển

- Điểm trung bình chung học tập từ 2.50 trở lên, không có điểm F;

- Có khả năng giao tiếp tiếng Anh cơ bản (chi tiết xem file đính kèm).

Các ứng viên đủ tiêu chuẩn, có nhu cầu tham gia xét tuyển đăng ký tại Giáo vụ Khoa đến trước 17h00 ngày 08 tháng 6 năm 2017.

File đính kèm: