Chương trình kết nối doanh nghiệp của tập đoàn FPT Telecom

Phòng công tác sinh viên và Trung tâm đào tạo giới thiệu việc làm - Trường ĐHHHVN phối hợp với Tập đoàn Viễn thông FPT Telecom tổ chức chương trình kết nối doanh nghiệp như sau: 

Mục đích:Tạo cơ hội trực tiếp từ các nhà tuyển dụng tập đoàn FPT.., Các sản phẩm công nghệ IT mới nhất đến sinh viên, Hỗ trợ thực tập tới sinh viên năm cuối có thành tích học tập tốt ...

Đối tượng: Sinh viên Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Thời gian: 18h45 thứ Tư, ngày 09 tháng 5 năm 2018.

Địa điểm: Hội trường lớn nhà A8.