Chương trình hợp tác giữa tập đoàn MISUGA Nhật Bản và Trung tâm thuyền viên Trường ĐHHH Việt Nam (VICMAC) về cung ứng thuyền viên

Vào ngày 19 tháng 5 năm 2017 tới đây, tại Trung tâm thuyền viên Trường Đại học Hàng hải Việt Nam (VICMAC), công ty MISUGA Nhật Bản sẽ tổ chức phỏng vấn tuyển dụng đối với các sinh viên năm cuối của khoa Máy tàu biển và khoa Hàng hải.

Các ứng viên đã đăng ký phỏng vấn, sau khi được tiếp nhận sẽ được phía Công ty hướng dẫn các thủ tục cần thiết tiếp theo để có thể sớm được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, được tiếp cận và học hỏi chuyên môn, ngoại ngữ từ những sỹ quan, thuyền viên dày dạn kinh nghiệm của MISUGA. Chi tiết xin mời xem file đính kèm.

File đính kèm: