Chương trình Hội thảo kỹ thuật "Các giải pháp giảm thiểu phát thải CO2 cho phương tiện thủy nội địa và tàu biển ở Việt Nam"

Ngày 23 tháng 09 năm 2016 Trường Đại học Hàng hải Việt Nam tổ chức chương trình hội thảo kỹ thuật "Các gii pháp gim thiu phát thi CO2 cho phương tin thy ni đa và tàu bin Vit Nam" do đồng chí TS. Phạm Xuân Dương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam làm chủ tịch. Đến dự với hội thảo có đông đủ các đại biểu trong và ngoài trường, các nhà khoa học, các giảng viên và các em sinh viên quan tâm.

Nội dung chính của hội thảo gồm có 02 báo cáo.

1. Báo cáo nghiên cứu các giải pháp công nghệ giảm thiểu CO2 cho phương tiện thủy nội địa ở Việt Nam do PGS. TS. Nguyễn Huy Hào, Phó trưởng khoa Máy tàu biển, đại diện nhóm chuyên gia tư vấn chương trình CIGG 161001 trình bày.

2. Báo cáo đánh giá các phương án hiệu quả với chi phí hợp lý sử dụng phụ gia nhiên liệu để giảm phát thải CO2 đối với tàu biển do ThS. Đặng Khánh Ngọc, giảng viên bộ môn Máy tàu thủy, khoa Máy tàu biển, đại diện nhóm chuyên gia tư vấn chương trình CIGG 161002.

Sau khi nghe nội dung các báo cáo, hội nghị cũng nhận được các ý kiến đóng góp của các chuyên gia cũng như các ý kiến thảo luận trực tiếp từ các đại biểu trong và ngoài trường.

Cuối buổi hội thảo TS. Phạm Xuân Dương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã tổng kết các nội dung thảo luận, thống nhất các ý kiến để bổ sung và hoàn thiện các báo cáo.

 

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi hội thảo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. T. A