CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO KHCN Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2022

 

 

TRƯỜNG ĐH HÀNG HẢI VIỆT NAM
KHOA MÁY TÀU BIỂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                          Hải Phòng, ngày 11 tháng 11 năm 2022.

 

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO KHCN

Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt nam 20/11/2022

Thời gian: Từ 08h00 Thứ 2, ngày 14 tháng 11 năm 2022.

Địa điểm: Phòng 204, Nhà A3, Khu Hiệu bộ, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Nội dung:

Thời gian

Nội dung

Người thực hiện

Người giới thiệu/điều hành

8h00 ÷ 8h05

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thông qua chương trình

Trợ lý KHCN

 

8h05 ÷ 8h10

Phát biểu khai mạc hội thảo

Trưởng khoa

Trợ lý KHCN

8h10 ÷ 8h40

Báo cáo số 1: Một số hướng nghiên cứu KHCN mới trong ngành Cơ khí - Động lực

PGS. TSKH.

Đặng Văn Uy

PGS. TS. Lê Văn Điểm

8h40 ÷ 9h10

Báo cáo số 2: Nghiên cứu chuyển đổi năng lượng cơ – điện bằng máy phát điện ma sát nano sử dụng màng rung động và ứng dụng

TS. Phan Trung Kiên

9h10 ÷ 9h40

Báo cáo số 3: Bộ giải mã 3D choLIDAR ứng dụng kỹ thuật CNN

ThS. Nguyễn Hữu Thư

9h40 ÷ 9h50

Nghỉ giữa giờ

9h50 ÷ 10h20

Báo cáo số 4: Hệ thống làm mát sơ mi xy lanh phụ thuộc vào tải động cơ

TS. Đỗ Ngọc Toàn

PGS. TS. Trương Văn Đạo

10h20 ÷ 10h50

Báo cáo số 5: Giải pháp nhà kho thông minh trong cuộc cách mạng công nghiệp

TS. Lưu Quang Hiệu

10h50 ÷ 11h20

Báo cáo số 6: Đề xuất các mô hình tận dụng nhiệt thải từ động cơ tua bin khí và động cơ diesel với chu trình kết hợp

TS. Phạm Văn Việt

11h20 ÷ 11h25

Phát biểu của đại biểu cấp trên

Đại diện P. KHCN

Trợ lý KHCN

11h25 ÷ 11h30

Phát biểu bế mạc hội thảo

Trưởng khoa

Trợ lý KHCN

 

BAN TỔ CHỨC