Chương trình hội thảo KHCN Chào mừng kỷ niệm 67 năm Ngày thành lập Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 01/04/2023

TRƯỜNG ĐH HÀNG HẢI VIỆT NAM

KHOA MÁY TÀU BIỂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lậpTự do – Hạnh phúc

 

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO KHCN

Chào mừng Kỷ niệm 67 năm Ngày thành lập

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 01/4/2023

Thời gian: Từ 08h00 Thứ 2, ngày 27 tháng 3 năm 2023.

Địa điểm: Phòng 204, Nhà A3, Khu Hiệu bộ, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Nội dung:

Thời gian

Nội dung

Người thực hiện

Người giới thiệu/điều hành

8h00 ÷ 8h05

Tuyên bố do, giới thiệu đại biểu, thông qua chương trình

Trợ KHCN

 

8h05 ÷ 8h10

Phát biểu khai mạc hội thảo

Trưởng khoa

Trợ KHCN

8h10 ÷ 8h40

Quy trình thay thế bộ điều khiển đa năng MPC lắp trên hệ thống điều khiển máy chính không cam loại ME/ME-C hãng MITSUI MAN B&W

ThS. MTr. Hoàng Văn Thủy

PGS. TS. Trương Văn Đạo

8h40 ÷ 9h10

Kaizen trong hoạt động sản xuất doanh nghiệp

TS. Đàm Văn Tùng

9h10 ÷ 9h40

Giới thiệu về 7 công cụ quản chất lượng

TS. Phạm Minh Ngọc

9h40 ÷ 9h50

Nghỉ giữa giờ

9h50 ÷ 10h20

Công nghệ làm mát nhúng: sự phát triển ở hiện tại và tương lai trong tiết kiệm năng lượng

ThS. Đức Anh

PGS. TS. Văn Điểm

10h20 ÷ 10h50

Nghiên cứu kết quả gần đây về động MAN B&W ME-GI.

ThS. Phạm Văn Dũng

10h50 ÷ 11h20

Lắp áo bọc trục chân vịt bằng hợp chất nhựa EPY

ThS. Trương Tiến Phát

11h20 ÷ 11h25

Phát biểu của đại biểu cấp trên (nếu )

Đại diện P. KHCN

Trợ lý KHCN

11h25 ÷ 11h30

Phát biểu bế mạc hội thảo

Trưởng khoa

Trợ KHCN

 

BAN TỔ CHỨC