Chương trình học bổng hè tại Trường Đại học Công nghệ Nagaoka, Nhật Bản

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Công nghệ Nagaoka, Nhật Bản tổ chức chương trình học bổng học kỳ hè năm 2018 cho sinh viên năm thứ 3 hoặc 4 của Trường có nhu cầu trao đổi kinh nghiệm học tập, tham gia các dự án nghiên cứu tại Trường Đại học Công nghệ Nagaoka, Nhật Bản. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm.