Chương trình học bổng của Công ty MISUGA KAUN (Nhật Bản)

Thực hiện hợp đồng cung ứng thuyền viên đã ký kết giữa Trung tâm Thuyền viên Vicmac với Công ty Quản lý tàu biển MISUGA KAIUN. Công ty MISUGA KAIUN triển khai kế hoạch phỏng vấn tuyển chọn cấp học bổng, đào tạo và bố trí thực tập cho sinh viên sinh viên Khóa 55, 56 Khoa Máy tàu biển (chi tiết xem File đính kèm).

File đính kèm: