Chương trình đào tạo ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản

Chương trình hợp tác giữa Trường Đại học Hàng hải Việt Nam và Hiệp hội Văn hóa ứng xử truyền thống Meister Nhật Bản, trong năm học 2017-2018, Nhà trường phối hợp với  Hiệp hội Văn hóa ứng xử truyền thống Meister Nhật Bản, và Công ty TNHH học viên quản lý giáo dục quốc tế ATI mở các lớp đào tạo tiếng Nhật và văn hóa ứng xử Nhật bản. Thông tin chi tiết và chương trình như sau:

- Khóa học tiếng Nhật:

- Khóa học đào tạo " Nghi thức xã giao - Văn hóa ứng xử Nhật Bản":

- Thời gian dự kiến mở lớp: Tháng 12/2017.

- Đối tượng là sinh viên .

( xem file đính kèm)