Chi bộ Cơ sở máy tàu tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới.

      Ngày 11/5/2017, tại  phòng 204, Nhà A3, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, chi bộ Cơ sở máy tàu đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho các quần chúng ưu tú. Tham dự buổi lễ, có đồng chí Nguyễn Huy Hào - Phó bí thư Đảng bộ  khoa Máy tàu biển và toàn thể đảng viên chi bộ Cơ sở máy tàu.
    Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Mạnh Thường – Bí thư chi bộ đã công bố Quyết định kết nạp Đảng của Đảng ủy Nhà trường cho đồng chí Nguyễn Xuân Lương.
     Đồng chí Nguyễn Xuân Lương đã đọc lời tuyên thệ trước anh linh Chủ tịch Hồ chí Minh, cờ Đảng và cờ Tổ quốc.
    Đồng chí Nguyễn Mạnh Thường - Bí thư chi bộ, phát biểu căn dặn quán triệt nhiệm vụ, quyền hạn của người đảng viên, nhiệm vụ của Chi bộ, phân công đảng viên chính thức tiếp tục giúp đỡ đồng chí Nguyễn Xuân Lương trong thời gian là đảng viên dự bị.
    Tham dự buổi lễ, đồng chí Nguyễn Huy Hào - Phó bí thư Đảng bộ khoa Máy tàu biển đã phát biểu ý kiến chỉ đạo chi bộ. Buổi lể kết nạp Đảng viên mới của Chi bộ cơ sở máy tàu đã kết thúc tốt đẹp.

 

Sau đây là một số hình ảnh của Lễ kết nạp đảng viên mới.

 

Đồng chí Nguyễn Mạnh Thường - Bí thư chi bộ trao Quyết định công nhận Đảng viên mới

cho đồng chí Nguyễn Xuân Lương.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Thường - Bí thư chi bộ phát biểu giao nhiệm vụ cho đảng viên mới

Đồng chí Nguyễn Huy Hào - Phó bí thư Đảng bộ khoa Máy tàu biển phát biểu ý kiến chỉ đạo chi bộ.

 

HKC