Bán kết Giải bóng đá nam khoa Máy tàu biển

Trận bán kết đã diễn ra với sự tranh đấu của các đội MTT56ĐH-MKT57ĐH và MKT59ĐH-MKT56ĐH

Khép lại trận bán kết, 2 đội sẽ tiến vào trận chung kết đã được xác định MKT56ĐH và MTT56ĐH. 

 

Một số hình ảnh của trận Bán kết: