Bộ môn Tự động thủy khí

1. Thông tin liên lạc

Văn phòng: P. 210, Tầng 2, Nhà A3, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Địa chỉ:       Số 484 Lạch Tray, P. Kênh Dương, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng.

Điện thoại: 0225.3-829-244

2. Cơ cấu nhân sự Bộ môn

 

 

STT

H và tên

Chc v/

Chc danh

Học hàm / Hc V

Trình đ

chuyên môn

1. 

Trần Hồng Hà

Trưởng bộ môn/Giảng viên cao cấp

PGS. Tiến sĩ

Máy trưởng hạng I

2. 

Nguyễn Tuấn Anh

Phó trưởng bộ môn/ Giảng viên

Tiến sĩ

Sỹ quan máy

3. 

Đỗ Ngọc Toàn

Phó trưởng bộ môn/ Giảng viên chính

Tiến sĩ

Máy trưởng hạng I

4. 

Phạm Hữu Tân

Phó trưởng Khoa/Giảng viên cao cấp

PGS. Tiến sĩ

Máy trưởng hạng I

5. 

Ngô Ngọc Lân

Giảng viên chính

Tiến sĩ

Máy trưởng hạng I

6. 

Vũ Anh Tuấn

Giảng viên

Thạc sĩ

Sỹ quan máy

7.

Trần Văn Thắng

Giảng viên

Thạc sĩ

Sỹ quan máy

8. 

Nguyễn Hữu Thư Giảng viên Kỹ sư Kỹ sư

9. 

Vũ Đức Anh

Giảng viên

Thạc sĩ

Sỹ quan máy

10. 

Hoàng Anh Dũng

Giảng viên

Tiến sĩ

Sỹ quan máy

11. 

Vũ Văn Mừng

Giảng viên

Thạc sĩ, NCS

Sỹ quan máy

12. 

Nguyễn Mạnh Hùng

Giảng viên

Tiến sĩ

Kỹ sư

13. 

Trần Bảo Ngọc

Giảng viên

Thạc sĩ, NCS

Kỹ sư

14. 

Phạm Minh Ngọc

Giảng viên

Thạc sĩ, NCS

Kỹ sư

15.

Lê Đăng Khánh Giảng viên Tiến sĩ  
16. Lê Văn Học Giảng viên cao cấp PGS.TS Sỹ quan máy

 

3. Các học phần Bộ môn phụ trách

STT

Học phần giảng dạy

1. 

Lý thuyết cánh

2. 

Kỹ thuật thủy khí

3. 

Đo lường thủy khí

4. 

Lý thuyết điều khiển tự động

5. 

Bơm quạt cánh dẫn

6. 

Tua bin nước

7. 

Truyền động thủy động

8. 

Máy thủy lực thể tích

9. 

Truyền động thủy lực thể tích

10. 

Truyền động và tự động khí nén

11. 

Hệ thống tự động

12. 

Máy nén khí

13. 

Động lực học hệ thống thủy lực

14. 

Bảo trì máy thủy khí

15. 

Hệ thống điều khiển séc vô thủy lực

16. 

Nồi hơi-tua bin

17. 

Hệ thống trạm bơm và trạm thủy điện

18. 

Khí động lực học