Bộ môn Máy và Tự động công nghiệp

1. Thông tin liên lạc

Văn phòng: P. 210, Tầng 2, Nhà A3, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Địa chỉ:       Số 484 Lạch Tray, P. Kênh Dương, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng.

Điện thoại: 0225.3-829-244

2. Cơ cấu nhân sự Bộ môn

 

 

STT

H và tên

Chc v/

Chc danh

Học hàm / Hc V

Trình đ

chuyên môn

1. 

Trần Hồng Hà

Trưởng bộ môn/Giảng viên cao cấp

PGS. Tiến sĩ

Máy trưởng hạng I

2. 

Nguyễn Tuấn Anh

Phó trưởng bộ môn/ Giảng viên

Tiến sĩ

Sỹ quan máy

3. 

Đỗ Ngọc Toàn

Phó trưởng bộ môn/ Giảng viên chính

Tiến sĩ

Máy trưởng hạng I

4. 

Lê Văn Học

Giảng viên cao cấp PGS. Tiến sĩ Sỹ quan máy

5. 

Vũ Anh Tuấn

Giảng viên

Thạc sĩ

Sỹ quan máy

6.

Trần Văn Thắng

Giảng viên

Thạc sĩ

Sỹ quan máy

7. 

Nguyễn Hữu Thư Giảng viên Kỹ sư Sỹ quan máy

8. 

Vũ Đức Anh

Giảng viên

Thạc sĩ

Sỹ quan máy

9. 

Vũ Văn Mừng

Giảng viên

Tiến sĩ

Sỹ quan máy

10. 

Nguyễn Mạnh Hùng

Giảng viên

Tiến sĩ

Sỹ quan máy

11. 

Trần Bảo Ngọc

Giảng viên

Thạc sĩ, NCS

Sỹ quan máy

12. 

Phạm Minh Ngọc

Giảng viên

Thạc sĩ, NCS

Sỹ quan máy

13.

Lê Đăng Khánh Giảng viên Tiến sĩ Sỹ quan máy
         

 

3. Các học phần Bộ môn phụ trách

STT

Học phần giảng dạy

1. 

Lý thuyết cánh

2. 

Kỹ thuật thủy khí

3. 

Đo lường thủy khí

4. 

Lý thuyết điều khiển tự động

5. 

Bơm quạt cánh dẫn

6. 

Tua bin nước

7. 

Truyền động thủy động

8. 

Máy thủy lực thể tích

9. 

Truyền động thủy lực

10. 

Truyền động khí nén

11. 

Hệ thống tự động

12. 

Máy nén khí

13. 

Động lực học hệ thống thủy lực

14. 

Bảo trì máy thủy khí

15. 

Hệ thống điều khiển séc vô thủy lực

16. 

Nồi hơi-tua bin

17. 

Hệ thống trạm bơm và trạm thủy điện

18. 

Khí động lực học