Chuyên ngành mới Tự động thủy khí tuyển sinh năm học 2016-2017

Chuyên ngành Tự động thủy khí tuyển sinh năm học 2016-2017

Số lượng sinh viên tuyển sinh: 45 sinh viên

Sinh viên sau tốt nghiệp làm việc tại:

 • Các công ty sản xuất các linh kiện điện tử, ô tô, sản xuất cao su, nhựa tại khu công nghiệp Nomura, Đình Vũ, Tràng Duệ và các khu công nghiệp tải các tỉnh lân cận như Hải Dương, Thái Bình...VV
 • Các cơ sở đào tạo (đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và nghề)
 • Các cơ quan giám sát và kiểm tra, kiểm định kỹ thuật; các cơ quan đăng kiểm;
 • Các nhà máy sản xuất công nghiệp; các nhà máy cơ khí;
 • Các nhà máy thủy điện, các trạm thủy nông, các nhà máy nước sạch và nước thải sinh hoạt thành phố.
 • Các sở, phòng, ban khoa học - công nghệ;

Các công việc có thể đảm nhận:

 • Thiết kế các hạng mục cơ khí và tự động thủy khí. Thiết kế hệ thống trạm bơm và trạm thủy điện.
 • Tính toán thiết kế sử dụng năng lượng tự nhiên như sóng biển, thủy triều, năng lượng gió.
 • Tổ chức sản xuất và quản lý, điều hành, giám sát quá trình công nghệ.
 • Thiết lập và xây dựng dự án kỹ thuật cơ khí, các dây chuyền sản xuất cho các nhà máy sản xuất công nghiệp.
 •  Tư vấn kỹ thuật, thẩm định, đánh giá các dự án và thiết kế ngành cơ khí động lực.
 • Lập,  quản lý và thực hiện các dự án chế tạo, lắp ráp, hoán cải, sửa chữa các hệ thống, thiết bị trong các nhà máy công nghiệp và các lĩnh vực cơ khí khác.
 • Quản lý và khai thác các hệ thống, thiết bị năng lượng, các trạm bơm, trạm thủy điện, các dây chuyền sản xuất và các lĩnh vực cơ khí liên quan.
 • Đào tạo cán bộ kỹ thuật ngành cơ khí động lực.
 • Nghiên cứu khoa học, nghiên cứu phát triển chuyên môn và năng lực quản lý, thực hành.
 • Quản lý doanh nghiệp; quản lý đơn vị sản xuất, nhà máy và xí nghiệp công nghiệp cơ khí.