Skip to content Skip to navigation

Nhiệt liệt chào mừng ngày thành lập trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam 1/4

Thông tin tuyển sinh chuyên ngành Máy và Tự Động Công Nghiệp

THÔNG TIN TUYỂN SINH

TÊN CHUYÊN NGÀNH: MÁY VÀ TỰ ĐỘNG CÔNG NGHIỆP

HỆ ĐÀO TẠO

MÃ CHUYÊN NGÀNH

TỔ HỢP XÉT TUYỂN

NĂM XÉT TUYỂN

ĐIỂM CHUẨN

CHỈ TIÊU

(sinh viên)

ĐẠI HỌC

 

TOÁN - LÝ - HÓA

TOÁN - LÝ - ANH

TOÁN - VĂN - ANH

TOÁN - VĂN - HÓA

2016

15.50

45

 

 

HÌNH THỨC XÉT TUYỂN:

·         Xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia do Bộ GD&ĐT tổ chức với tiêu chí như sau: Thí sinh đủ điều kiện sức khỏe; Xét theo tổng điểm 03 môn trong tổ hợp xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu; Điểm sàn trúng tuyển theo qui định của bộ GD&ĐT qui định trong năm đó.